Jõgeva vald

reform.ee
Menüü
135

Viljar Roosimaa

Kandideerin 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimistel Eesti Reformierakonna nimekirjas Jõgeva valla volikogusse.

Pean oluliseks jalakäijate ja kergliiklejate turvalisust.

Seisan Jõgevat, Laiust ja Kuremaad ühendavate kergliiklusteede rajamise eest.

Pean lisaks füüsilisele tervisele oluliseks vaimset tervist.
Seisan vaimse tervishoiuga seotud teenuste edendamise eest.

Toetan valitsemisel avatud, sõbralikku ja tegusat poliitkultuuri.

135

Viljar Roosimaa

SA Tartu Pauluse kirik, tehnik