Põltsamaa vald

reform.ee
Menüü
129

Eliise Kuus

Olen 19-aastane tegus ja suure missioonitundega noor neiu. Lõpetasin Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja asun õppima Tartu Ülikoolis riigiteadusi, kuid tunnen vajadust kogukonnaelus aktiivsena püsida ja kaasa rääkida. 

Põltsamaal olen elanud terve oma elu ja hoian siinset piirkonda, rõõmusid, muresid ning inimesi oma südames. Toimeka ja suhtlemisaltina on mulle silma jäänud erinevad kitsaskohad ja arendamist vajavad valdkonnad. Seda kõike aga noore inimese vaatevinklist – minuvanused ei ole tavaliselt eriti võlutud KOVil kandideerimise ideest, poliitika tundub paljudele kauge ja ebaoluline teema. Mina tahan tõestada vastupidist ning saata välja selge sõnum: noored on aktiveerumas. Mul on kindel eesmärk sütitada noori tegudele ja julgusele – meie ümber toimuv on meie kõigi asi, hoolimata vanusest. Gümnaasiumiaja jooksul ja erinevate projektidega tegeledes olen kohtunud uute inimestega, kellega rääkides taipasin, et noorte häälest valla tegemistes tuntakse suurt puudust. Paari aasta jooksul kogunenud mõtted ja kogemused kulmineerusid õigel hetkel: KOVi ajaks. Mina seisan noorte eest ning seda kõige siiramas ja otsesemas mõttes. Noorte eest ei saa keegi teine rääkida nii hästi kui noored ise. Eriti olulisteks punktideks on huvihariduse ning hobidega tegelemise väljundite mitmekesisemaks muutmine, gümnaasiumi kindel püsimine ja vaba aja veetmise võimalused. 

Minule on hingelähedane noorte kaasamine otsustusprotsessidesse, sest järelkasv on see, kes seisab ühel hetkel valiku ees kodukandi ja laia ilma vahel, parem olgu siis kodukoht piisavalt atraktiivne ja noortega arvestav, et siia jäämise soov oleks suurem. 

129

Eliise Kuus

Üliõpilane Vaata Instagramist 55594498