Põltsamaa vald

reform.ee
Menüü
124

Erkki Keldo

Olen Põltsamaa vallavolikogu aseesimees ning Jõgeva- ja Tartumaalt valitud Riigikogu liige. 

Olen pärit Lustivere külast ning viimased 8 aastat olen olnud Põltsamaa vallavolikogu liige panustades kodukoha arengusse. 

Kui eelmise korra valimistel tekkis uus ühinenud Põltsamaa vald, siis viimased kolm ja pool aastat oleme meeskonnaga töötanud selle nimel, et Põltsamaa vald muutuks aina paremaks elukeskkonnaks kõikide siin elavate inimeste jaoks – imikust eakani. Palju on tehtud, aga veel rohkem on korda saata. Järgmiste aastate suured väljakutsed, mille eest Põltsamaa valla volikogu liikmena seisan on:

1) Muuta Põltsamaa vallas toimiv ühistransport inimesesõbralikumaks ja paindlikumaks. Et Põltsamaale ja linnast välja meie teistesse piirkondadesse oleks võimalikult mugav saada nii lapsel, tööinimesel kui ka pensionäril.
2) Toetada Põltsamaa ühisgümnaaasiumi ja piirkondlike koolide jätkusuutlikku arengut
3) Töötada riigi tasandil selle nimel, et Põltsamaale tuua jätkuvalt investeeringuid, et ehitada kergliiklusteid, korrastada autoteid ja tänavaid ning teisi vajalikke objekte, et muuta Põltsamaa valla elukeskkonda veel paremaks.
4) Hoida huvi ja vabajategevusi mitmekülgsena, et siin oleks tegevust kõikidel valla elanikel

Meie senisest tegevusest rääkides, siis ühinenud valla toimima saamine pole olnud lihtne, kuid ainult ühiselt töötades ja panustades on võimalik elu koduvallas arendada. Viimaste aastate jooksul on Põltsamaa vallas tehtud olulisi otsuseid ja investeeringuid, mis on meie kodukohta palju arendanud:

Ehitatud on uus ja moodne tervisekeskus, et arstiabi oleks veel paremini kättesaadav. Kamari järve äärde on loodud ainulaadne veespordikeskus, mis meelitab inimesi üle Eesti Põltsamaale. Alustatud on Põltsamaa valla suurima omafinantseeringu, uue lasteaia ehitusega, et meie kõige väiksematel oleks uus ja ilus hoone, kus tarkust ja teadmisi omandada. Rekordilised summad on suunatud teede ja tänavate parandamiseks, et meil kõigil oleks turvaline ja mugav liikuda. Projekteeritud ja rajatud on uusi kergliiklusteid. Käima on lükatud Põltsamaa lossi renoveerimine, et meie valla au ja uhkus saaks värske ilme ning et meil oleks üheskoos võimalik üritusi ja koosviibimisi teha. Sünnitoetus tõsteti 400 euroni ja kooli mineva lapse perekonda toetatakse 100 euroga. Need on vaid mõned näited sellest, mis viimastel aastatel ära on tehtud. Pikk tee ja palju tööd ootab veel ees. Järgnevatel aastatel tuleb üle vaadata valla haridus- ja kultuurivaldkond ning ees ootab mitu suuremat väljakutset.