Põltsamaa vald

reform.ee
Menüü
135

Jan Müür

Olen 23-aastane noormees, õpin hetkel Tallinna Tehnikaülikoolis ettevõtlust ja juhtimist ning panustan Põltsamaa valla arengusse, esindades noori Põltsamaa valla noortevolikogus.

Terve oma elu olen elanud Põltsamaa valla erinevates piirkondades, sh nii Eskus, Adaveres kui ka Põltsamaal ning seetõttu julgen öelda, et mulle läheb siinse piirkonna heaolu väga korda. Hindan sporti, kultuuri ning noorte osalust ja kaasarääkimist erinevates projektides. Juba gümnaasiumiajast saati olen korraldanud Põltsamaal mitmeid spordisündmuseid ja üritusi ning panustanud kultuuri arengusse, kogudes teadmisi ja oskuseid, mis aitaksid kaasa siinsete inimeste elu rikastamisele ja arendamisele. Minu silmaringi on laiendanud ka kuuekuuline Ameerikas elamise ja töötamise kogemus, mis pakub võrdlusmomenti erinevate kultuuride vahel ning võimaldab kaasa rääkida uute ideede ja lahenduste leidmises.

Põltsamaa vallas elavad väga sportlikud, aktiivsed ja toredad inimesed. Tean, et suudan aidata kaasa sellele, et kogukonna inimeste mõtted, probleemid, ideed ja lahendused jõuaksid vastuste ja tegudeni ning seda võimalikult lihtsat teed mööda. Suhtlus valla ja inimeste vahel peab olema sõbralik ning lahendustele orienteeritud. Jätkame spordiobjektide arendamist ning uute sportimisvõimaluste loomist. Vaba aja veetmiseks tagame mitmekülgsed huvi- ja vaba aja tegevused. Seisan selle eest, et Põltsamaa jõe äärealadele tekiksid noortele vaba aja veetmise võimalused, sealhulgas ala suvekohviku rajamiseks. Põltsamaa ühisgümnaasiumi vilistlasena toetan gümnaasiumi püsimajäämist ja kohalike koolide jätkusuutlikku arengut.

Eesti piirkonnad arenevad meeletu kiirusega ning selleks, et ka meie oleksime innovaatilised ja kestlikud, peame mõistma, et otsuste tegemistel on vaja värskeid mõtteid, noorte ideid ning väljakutsetele vastu astumiseks konkreetseid otsuseid. Koos muudame Põltsamaa valla paremaks meile kõigile!

135

Jan Müür

Üliõpilane, Põltsamaa Noortevolikogu aseesimees Vaata Instagramist 59066242