Põltsamaa vald

reform.ee
Menüü
125

Janne Karu

Põltsamaa on olnud minu perele koduks juba 11 aastat. Hindan siinset elukeskkonda, milles on ühendunud väärikas ajalugu, kaunis loodus, mitmekesine kultuurielu ning toredad ja töökad inimesed.  Olen kahe lapse ema. Tunnen rõõmu, et minu noorem laps kasvab turvalises ja võimaluste rohkes paigas. Olen omandanud raamatupidaja ja kultuurikorraldaja elukutse.

Kultuurimaastikul olen töötanud üle 20 aastat nii riigi,- kohaliku omavalitsuse kui kogukonna tasandil. Põltsamaal esimesed aastad linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunikuna, viimased 7 aastat juhtinud Põltsamaa Kultuurikeskust, kuhu koosseisu kuuluvad samuti Pajusi ja Puurmani rahvamaja. Kuulun Eesti Rahvamajade ühingusse ning olen Jõgevamaa esinduskogu asendusliige. Olen MTÜ Jõgevamaa Kultuurikoda aseesimees ja mitmeid kordi kuulunud Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgruppi, hetkel ekspertgrupi esimees.

Minu südamelähedaseks teemaks on loomulikult kultuurielu ja sellega kaasnev – huvitegevus, koostöö ja inimesed.  Töötan selle nimel, et meie inimestel oleks kohapeal võimalus osaleda mitmekülgsetel professionaalsetel sündmustel. Sündmustel osalemine peaks olema taskukohane ning võrdväärne suuremates linnades pakutavaga. Et iga laps ja noor, täiskasvanu või eakas saaks osaleda oma soovile ning vajadusele vastavas huviringis, nii koolis, rahvamajas või ühingus.  Olen alati toetanud ja seisnud meie valla kultuurikandjate – ringijuhtide ja kultuuritöötajate eest. Seisnud hea ringijuhtide töötasu võrdsustamise eest meie vallas. Minu jaoks on inimene väga suur väärtus. Märkan ja tunnustan alati tublisid tegijaid, olgu need noored täiskasvanud või eakad. Samuti meeldib mulle toetada ja tarbida kohalike ettevõtjate poolt pakutavat toodangut või teenust. Olen päris varasest ajast tegelenud kultuuriga – lapsena tantsinud ja laulnud, noorena spordiga tegelenud ja hetkel löön kaasa Põltsamaa kergemuusikakooris ja tantsutrupis Seltsis Segasem.

Põltsamaal toimub palju huvitavat – see tuleb nähtavaks  ja igaühele kättesaadavaks teha!

125

Janne Karu

Põltsamaa Kultuurikeskus, direktor 55544375