Põltsamaa vald

reform.ee
Menüü
127

Merle Karuks

1993. aastal oli juhusekaartide kandikul üks kaart, mis pakkus võimalust alustada tööd Põltsamaa vallas Adavere Põhikoolis. Ja siia ma jäin. Rajasime oma kodu, kasvatasime lapsi ning leidsime pere ja sõpradega üheskoos võimaluse eneseteostuseks autospordis. Mäletan kui hämmingus olin kooli tööle asudes, et mõned inimesed on siin juba aastakümneid töötanud ja ikka soovivad jätkata. Üllatav, et nii on minugi 28 tööaastat Adavere koolis olnud jätkuvalt rõõm, palju õppimist ja õpetamist, katsetamist, uuendamist ja eelkõige olen oma seljakotti pakkinud erinevaid oskusi ja kogemusi.

Olen algatanud ja kaasa löönud paljudes erinevates noorte- ja haridusuuendusprojektides nii piirkonnas, maakonnas kui ka vabariigis. Pean väga oluliseks meeskonna- ja koostööd erinevate partneritega, sest see rikastab noorte inimeste maailma.

TUGEV HARIDUS on tugeva ja ühtehoidva ühiskonna alus.

Me elame muutuste ajastul ning meil peab olema valmisolek, julgus ja tahe uuendusi ellu viia. Haridusreformile Põltsamaa vallas on alus pandud, kuid pikk tee on veel käia.

Hariduse mõju avaldub pika aja jooksul, mistõttu hariduspoliitika peab olema tulevikku vaatav ja järjepidev, andes aega muudatuste rakendumiseks ja uuenduste realiseerumiseks.

Hea haridus annab inimesele võimaluse teha elus valikuid, olla tööelus edukas, ühiskonnaelus kaasa rääkida, paremini toime tulla ning saavutada vaimne ja materiaalne heaolu. Haritud inimesed on ühiskonna rikkus nii majanduslikult kui sotsiaalselt. Mida rohkem on oma võimeid tundvaid ja kasutavaid hea tahtega inimesi, seda harmoonilisem on ühiskond. Meil saab hästi minna üksnes siis, kui meie inimesed on haritud, loovad, tulevikku vaatavad ja ettevõtlikud.

Kuidas selleni jõuda? Läbi hästi korraldatud ja läbimõeldud haridussüsteemi. See teeb õnnelikumaks meie lapsed koolis, koostöövalmimaks lapsevanemad ja rahulolevamaks vanavanemad. Samas saavad tööandjad loota ja uskuda, et aastate pärast ei page kõik Tallinna või välismaale, vaid pärast õpinguid kutsekoolis või kõrgkoolis naasevad meie koduvalda, et anda oma panus Põltsamaa valla arengusse.

127

Merle Karuks

Adavere Põhikool, õpetaja