Põltsamaa vald

reform.ee
Menüü
141

Terje Trei

Olen sündinud Põltsamaal, kus on minu kodu ka praegu. Siin tutvusin oma abikaasaga ning siin sündisid mu lapsed. Kõik, mis Põltsamaal toimub või toimumata jääb, läheb mulle korda.

Tegutsen ettevõtjana ning olen iseendale tööandja. Väike poeke nimega Varesepesa on ilmselt juba paljudele silma jäänud ning nii mõnigi võib-olla seda juba ka külastanud. Olen veendunud, et kui midagi on kuskil puudu või vajab lisa, siis tuleb see ise luua. Põltsamaa on suurepärane elukoht ning ehk saan just läbi ettevõtluse anda oma panuse, et see oleks ka edaspidi nii või aina parem.

Varem olen olnud tegev nii ettevõtluses kui ka poliitikas. Olen olnud Põltsamaa linnavolikogu ja linnavalitsuse liige ning riigikogu liige, samuti panustanud liikmena kaitseliidu naiskodukaitse tegevusse ja OÜ Põltsamaa Vesi nõukogu töösse.

2016. aastal otsustasin aktiivsest poliitikast lahkuda ega kandideerinud ei 2017. aasta kohalikel valimistel ega 2019. aasta riigikogu valimistel. Tänaseks olen endale antud lubadust murdnud. Kandideerin taas ning olen poliitikas aktiivne. Põhjus väga lihtne ja inimlik: mulle läheb korda mu kodukoha käekäik. Kandideerin Põltsamaa valla volikogu valimistel erakonna- ja mõttekaaslaste kutsel. Usun, et minu teadmised, oskused ja kogemus poliitikas annavad võimaluse valla elukeskkonda hoida ja veelgi paremaks muuta.

Valisin Reformierakonna Põltsamaa valla valimisprogrammist seitse punkti, mis on mulle kõige südamelähedasemad ning mille eest soovin volikogu liikmena seista.

Paremini hoitud Põltsamaa vallas:

  • tekitame võimaluse rajada Põltsamaa jõe äärde aktiivseks puhkamiseks suvekohvikuid ja kallasradu;
  • teeme riigi tasemel aktiivset koostööd, et Põltsamaa valda investeeringuid tuua;
  • jätkame kergliiklusteede ehitamist (Lustivere, Esku, Kursi, Aidu järv);
  • tagame, et kõik anded saavad kodukohas huviharidusega toetatud ja juhendatud;
  • toimuvad vallavalitsuse regulaarsed kohtumised ettevõtjatega, et vald oleks ettevõtjatele hea partner;
  • toetame kohalikku ettevõtlust: rajame meie ettevõtjate, vaatamisväärsuste ja tootjate juurde korralikud ja ühtsed viidad;
  • tagame vallapoolse teavitustöö ja reklaamime ettevõtjate infot valla eri kanalites.
141

Terje Trei

OÜ Varesepesa, juhatuse liige. Põltsamaa Vesi OÜ nõukogu liige