Haljala vald

reform.ee
Menüü

Oktoobris saab neli aastat sellest, kui ametisse astus ühinenud Haljala ja Vihula valla esimene ühine vallavolikogu. 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimised võitis meie koduvallas Haljalas Reformierakond: olime ja oleme oma valijatele usalduse eest tänulikud! 

Meie kõrvale asusid volikogus koalitsiooni tugevad valimisliidud Valimisliit PLAAN A ning Maheda valimisliit.  

Üheskoos oleme valitsusaja jooksul seisnud valla arengu eest. Suurimate võitudena võib välja tuua järgmised: Haljala uue koolihoone parimal viisil projekteerimine ning ehitusetappi jõudmine, Võsu ranna puhkeala valmimine, valla tänavavalgustuse ning kergliiklusteede võrgustiku parandamine, Haljala rahvamaja rekreatsiooniala kasutuselevõtt ja maja küttesüsteemi renoveerimine ning Uus põik tänava elamuala väljaarendamine. Sotsiaalteemade osas oleme pidevalt tegelenud perearstide toetamisega ning loonud noortele perearstidele võimaluse valla praksistesse tulla ning jääda. Valla noored on saanud tänu huvitegevuse ja huvihariduse toetamise korrale juurde palju võimalusi enesearenguks. Ilmselgelt on tehtut rohkemgi.  

Aastate jooksul on suur väljakutse olnud kahe valla, kahe erineva piirkonna soovide, huvide, suundade, mõtete ja igapäevaelu ühendamine. Seda tööd jätkub ka uue volikogu uude valitsusaega. 

Reformierakonna ning partnerite toel on Haljala vald jõudsalt arenenud. Seepärast oleme ka uutel sügisestel valimistel julgelt oma meeskonnaga väljas – meiega on inimesed, kes soovivad, et Haljala oleks kõigi oma kantidega paremini hoitud! 

Haridus ja noortetöö 

Kogukond, kultuur ja sport

Ettevõtlus, infrastruktuur ja keskkond 

Turvalisus, sotsiaalne heaolu 

*Kerksuskeskus – välistest teenusepakkujatest (elekter, küte jne) sõltumatu hoone, mille katkematu ning jätkusuutlik toimimine on tagatud lokaalsete süsteemide kaudu. Loodud on võimalused inimestele abi, nõu ja info andmiseks, varjumiseks ning ajutiseks ümberasumiseks hädaolukordades ja riigi julgeolekut või põhiseaduslikku korda ähvardavate ohtude korral.