Tapa vald

reform.ee
Menüü
194

Andrus Freienthal

Kandideerin kohalikel valimistel, sest soovin kaasa rääkida Tapa valla edasises arengus. Minu südameasjaks on olnud ja on ka edaspidi ümbritsev elukeskkond. See tähendab seda, et meie inimestel oleks tänapäevased veevarustuse ja soojasüsteemid; nüüdisaegsed ja heas korras teed, tänavad, kõnniteed ja tänavavalgustus; ilusad ja soojustatud ühiskondlikud hooned ning kenad ja korras haljasalad. Kindlasti seisan ka selle eest, et piirkonnas oleks piisavalt huvitavaid, innovaatilisi ja hästitasustatud töökohti.

Varem ongi minu suuremateks tööalasteks ettevõtmisteks olnud Tapa ja Tamsalu linnakeskuste ümberkujundamine; teede ja tänavate rekonstrueerimine; nüüdisaegsete veesüsteemide rajamine; koolide, lasteaedade ja vabaajakeskuste renoveerimine ning haljastute ümberkujundamine. 

194

Andrus Freienthal

Tapa Vallavalitsus, abivallavanem