Tapa vald

reform.ee
Menüü
192

Riho Tell

Olen 57-aastane, abielus, nelja tütre isa ning tütretütre vanaisa. Kohalike omavalitsuste tegemistega olen olnud seotud alates Eesti taasiseseisvumisest, töötades omavalitsuses mitmetel ametikohtadel. Sealjuures on mul seitsmeaastane töökogemus vallavanemana, viimased kolm aastat Tapa vallavanemana. Kaitseväe juhataja on mind hea koostöö eest tunnustanud kaitseväe teeneteristiga ning maakondlik väljaanne Virumaa Teataja pressisõbra tiitliga.

Mulle on eriti südamelähedased kõik arenguga seonduvad teemad. Eelseisval perioodil pean aga olulisimaateks ülesanneteks Tapa vallas

  • valla haridusvõrgu korrastamist, sh nn puhta gümnaasiumi asutamist ja põhikoolivõrgu tugevdamist;
  • linnaliste keskuste nüüdisajastamist ja infrastruktuuri parandamist maapiirkondades, sh Tapa linna keskväljaku rekonstrueerimist ning kruusakattega teede mustkatte alla viimist;
  • vallakodanike kaasamist valla juhtimisse, sh külade esinduste tekkimise soodustamist ja nende kaasamist valla arengu kavandamisse.

Kandideerin eelseisvatel valmistel sooviga Tapa valla elu paremaks muuta.

192

Riho Tell

Tapa Vallavalitsus, vallavanem