Väike-Maarja vald

reform.ee
Menüü
170

Helen Potman

Olen sündinud 17. oktoobril 1981.aastal Rakkes. 40 aasta jooksul on Rakke tublisti arenenud ning eriti on seda arengut märgata peale ühinemist Väike-Maarja vallaga. Soovin kandideerida volikokku, et valla edasises arengus kaasa rääkida.

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari noorsootöö eriala ning just seepärast panevad noored ja nende tegemised mul silmad särama. Soovin väga, et noortel oleks erinevad võimalused aktiivseteks tegevusteks meie piirkonnas. Töötades koolis huvijuhina loodan aidata kaasa noorte mõttelaadi suunamisele ning seeläbi nende mõtete kaasamisse koduvalla tegemistesse.

Oman kokkupuudet ka eakamate inimeste murede ja rõõmudega, sest juhendan juba üle kümne aasta eakate tantsuringi Kadakane ning oleme tihti omavahel arutanud kultuurivaldkonna arenguid. Kokkuvõtvalt soovin aidata kaasa haridus- ja kultuurielu otsuste tegemisel meie vallas.

Soovin, et igaüks ja igas vanuses valla elanik võiks rõõmsameelselt öelda, siin on hea elada. Loome koos aktiivse ja üksteisest hooliva kogukonna!

170

Helen Potman

Rakke kool, huvijuht