Haapsalu linn

reform.ee
Menüü
204

Urmas Koppe

Olen
ehitusinsener ning oman ehitustegevuse juhtimise 7.
taseme
kutset. Töötan Nordecon AS-is
projektijuhina ning
olen
spordiliidu
Läänela president.

Haapsalu
linn koosneb linnast ja seda
ümbritsevast maapiirkonnast.
Minu
üks prioriteete on seista selle eest, et meie
maapiirkond
oleks hästi hoitud, mis ühtlasi tähendab kergliiklusteede
väljaehitamist nii
Haapsalu-Rohuküla
kui ka
Haapsalu-Jõõdre
suunal. Olen aastaid korraldanud Haapsalu maapiirkonna spordielu ning
annan sellesse
omapoolse
panuse ka tulevikus.

Ehitusinsenerina
võin kinnitada, et linnapoolne ehitustegevuse
juhtimine vajab parendamist. Valminud ehitusobjektidel võime kohata väga palju
ebakvaliteetset tööd, mille linnakodanikud peavad tulevikus kinni
maksma. Maksumaksja raha eest maksimaalne kvaliteet – see on minu
eesmärk.

204

Urmas Koppe

Nordecon AS, projektijuht