Lääne-Nigula vald

reform.ee
Menüü

Viimaste kohalike omavalitsuste valimiste järel toimusid haldusreformi mõjul suured muudatused nii valitsemisstruktuuri kui ka valitsemise sisu osas. Erinevate valdade ühinemisel sai Lääne-Nigula vallast territoriaalselt kolmas maavald Eestis. Pärast haldusreformi muutus märgatavalt kohaliku elu korraldus ja võim koondus keskusesse, mis meie valla puhul tähendab Taeblat. Samal ajal suutsime siiski osavaldade kujul säilitada kohaliku identiteedi piirkondades, mille inimesed seda soovisid. Kahjuks ei osanud kõik suuremad piirkonnad seda esiti soovida ning on seetõttu võrreldes osavalla staatuses olevate piirkondadega ka mõnevõrra kehvemasse seisu jäänud. Ilmselt ei kujutaks keegi meist hästi ette olukorda, kus peaksime alati ka kõige pisemate asjaajamiste pärast suuna Taebla poole võtma. Igapäevatoimetused peavad olema lahendatavad osavallas kohapeal, kus on kahtlemata palju suurem võimekus süveneda igasse probleemi juhtumipõhiselt.

Meie peamine eesmärk on avatud ja aus valitsemine, mis oleks kodanikukeskne ning jääks osavaldade kujul ka füüsiliselt lähedale. Osavallad peavad jõudma piirkondadesse, kus kohalik kogukond seda vajab ja soovib. Meie muudame märgatavalt senise vallavõimu suhtumist: hoolitseme selle eest, et valla elanikel oleks asjaajamisel vähem bürokraatlikke barjääre ning kehtestame selgete funktsioonide jaotuse keskuse ja osavalla vahel. Selleks tagame osavaldadele osavalla eelarvega funktsioonide täitmiseks rahalise katte.

Viimased aastad on näidanud, et Lääne-Nigula valla juhtimises on esinenud suuri juhtimisvigu ka seoses personalipoliitikaga. Meie praegune vallavõim on suuresti külmutanud palgad ning röövinud tegutsemisvabaduse. Kaadrivoolavus on olnud suur: lahkuvad head spetsialistid ning osakondade juhid, keda on järjest keerulisem asendada, sest valdkonnaspetsialistide leidmine on maavaldades alati suur väljakutse olnud. Vältimaks tehtud vigu, tuleb muuta juhtimisstiili selliselt, et ametnikud ja osakondade juhid saaksid otsustusõiguse ning kogu valla aparaat koos allasutustega oleks kaetud õiglase palgapoliitikaga.

Mul on siiras heameel, et Reformierakonna nimekirja moodustab suurepärase kompetentsi ja kogemustega meeskond. Tunnen rõõmu sellest, et meil on nii pikaaegse omavalitsustööga seotud inimesed kui ka uued ja säravad isiksused, kelle kogukondliku töö panus on tohutu. On äärmiselt suur au sellise meeskonnaga võtta vastutus teie ees, teie toel. Teeme kõik selleks, et Lääne-Nigula valla elanikul oleks siin hea elada ja loome sellise elukeskkonna, et siia tahetakse ka mujalt elama tulla.

Jaanus Ratas
vallavanema kandidaat

Tutvu valimisprogrammiga