Lääne-Nigula vald

reform.ee
Menüü
165

Elle Ljubomirov

Olen töötanud kahes omavalitsuses ja ka erasektoris arendusjuhina, viinud ellu mitmeid projekte ning nende kaudu kokku puutunud väga erinevate valdkondadega – kultuuriürituste korraldamistest riigitoetusega üürimajade ehitamiseni. Viimastel aastatel on südamelähedasemaks teemaks saanud noored ja sotsiaalvaldkond. Pean oluliseks noorte kaasamist nii perekonna sees, kogukonnas ja koolis kui ühiskonnas tervikuna. Noortele ei tule mitte ainult võimaldada erinevaid tegevusi huviringide näol või kooskäimiskohti nagu noortekeskused, vaid neid tuleb varakult kaasata ühiskonnaellu, küsida nende arvamust, lasta kaasa mõelda ja rääkida. Siinjuures kiidan ettevõtjaid, kes vaatamata bürokraatlikule takistusele, viitsivad suvel noortele tööd anda, sest just säärane kogemus aitab neil päris elust paremini aru saada. Noortele tuleb luua ja anda võimalusi enda arendamiseks ja oma koha leidmiseks, kuid samal ajal tuleb neid õpetada, et iga loodud võimalusega kaasneb tema enda vastutus selle tulemuse eest.

Sotsiaalvaldkond on väga lai teema ning Eesti ühiskonnas mitte just eriti atraktiivne kõneaine. Lipsudega härrad riigi või kohalikul tasandil tahavad ikka rohkem teid ehitada, betooni valada ja linte läbi lõigata, kui rääkida väärikast vananemisest või ülekurnatud inimestest, kes oma kodudes enda lähedasi olematute toetuste abil hooldavad. Siin on meil ühiskonnana veel pikk samm edasi minna, kuid kohalikul tasandil saame seda protsessi väikeste sammude haaval kiirendada. Näiteks tagada, et valla hooldekodud oleksid kaasaaegsed, renoveeritud ning pakuksid kvaliteetset sisuteenust; et puuetega inimestele oleksid tagatud juurdepääsud avalikele teenustele ja asutustele; et maapiirkondades jätkuks perearstiteenuse pakkumine; et omastehooldajatele võimaldataks abi toetuste või vabade päevade andmise teel. 

Lääne-Nigula vald on rahvaarvult väike ning siin loeb iga inimene olenemata tema sotsiaalsest staatusest või võimekusest.

Arendajana vaatan enamasti kaugemale kui üks aasta ning seetõttu näen perspektiivi nii valla hooldekodude renoveerimisel ja sisu arendamisel kui ka töötamisel noortega – iga euro, mis me täna oma noortesse investeerime, tuleb tulevikus mitmekordselt tagasi, kui vähemalt mõni hakkaja noor tagasi kodukohta tuleb ning ise siia piirkonda panustama hakkab. 

165

Elle Ljubomirov

MTÜ Linnamäe Arenguselts, juhatuse liige, projektijuht