Lääne-Nigula vald

reform.ee
Menüü
183

Eve Tamm-Hinno

Olen põline läänemaalane, juurtega Oru kandi elanik. Siin kasvanud ja koolis käinud ning viimased neli aastat töötanud piirkonna keskuses asuvas Linnamäe Arenguseltsis.

Arvan, et iga inimene peaks tegutsema just selles valdkonnas, mis tal silma särama paneb. Siis on asjal hoogu ja minekut. Minu jaoks on hingelähedasteks teemadeks külaliikumise toetamine, kodulugu, tervis ja heakord.

Kogemused kogukonnatöös on näidanud, et suhtlemine ja hea koostöö on külaelu arengu aluseks – nii saab väga palju ise kohapeal ära teha. Kui aga mõnes asjas teadmist ja ressurssi napib, peaks ühiselt läbikaalutud küsimustes oma kompetentsi ja abi pakkuma kohalik omavalitsus.
Leian, et tegusad ja iseseisvad piirkonnad, külad peaks olema kohaliku omavalitsuse tööle sisendi andjad ning võrdväärsed partnerid.

Sest tegelikult on eesmärk kõigil üks – et kodukandis oleks hea elada.

Tugev vald koosneb tugevatest küladest.

183

Eve Tamm-Hinno

MTÜ Linnamäe Arenguselts, kogukonna- ja infotöö