Lääne-Nigula vald

reform.ee
Menüü
187

Hannely Jalakas

Olen 48-aastane ning pärit Tallinnast, kuid viimased 23 aastat elanud Lääne-Nigula vallas Ristil. Suurest linnast tulnuna tundus mulle esialgu Ristil kõik kuidagi väike ja vaikne, kuid kohanesin üllatavalt kiiresti ning oskan juba ammu hinnata selle koha positiivseid külgi. Tunnen, et olen kodus.

Enam kui 10 aastat olen kuulunud Vahtratänava korteriühistu juhatusse, kus teen kõik selleks, et 48 korteriga ühistu oleks jätkusuutlik ja arenev ning elanikud rahul. Ilma liialdamata võib öelda, et meil läheb hästi.

Tööalaselt olen praktiliselt kogu aeg olnud tegev erinevates tootmisettevõtetes, tehes seal nii tavatööd kui ka olles kvaliteedispetsialist, osakonna- ja tootmisjuht. Oma töös olen perfektsionist, kes annab endast alati parima, et saavutada ükskõik millisel ametikohal maksimaalne võimalik tulemus. Otsuste langetamine ei ole minu jaoks võõras ega keeruline ning olen valmis sealjuures vastutust võtma.

Valimistel osalema ajendas mind asjaolu, et viimasel ajal ohustavad meie kodukohta planeeringud, mis võivad pikemas perspektiivis takistada piirkonna arengut, häirida inimeste rahu ja rikkuda keskkonda. Ühe näitena saab tuua tuulepargi, mille tuline vastane ma olen.

Olen ka arvamusel, et valla volikogu vajab n-ö uusi nägusid, kes näevad piirkonna arenguks vajalikke tegevusi teistsuguse nurga alt kui praeguseks juba pikalt oma toolil istunud otsustajad.

Minu peamised ja suuremad eesmärgid piirkonna arendamisel on Ristit ja Piirsalu ühendava kergliiklustee ehitamine ning Ristile Tallinna mnt äärde kõnnitee rajamine. Inimeste turvalisus on mulle oluline. Lisaks neile on mõttes veel ka väiksemaid asju, nt Risti ringtee siseosa atraktiivsemaks kujundamine, et väljastpoolt tulijatel tekiks tahtmine ka alevisse sisse sõita, ning veoautodele mugava parkimiskoha loomine.
Soovin, et Risti piirkond kasvaks ja areneks. Et see oleks ka tulevikus koht, kuhu inimesed soovivad elama kolida ning kus oleksid olemas kõik nüüdisaegsed eluks vajalikud teenused ja mugavused.

Seisan turvalise ja areneva Risti eest! 

187

Hannely Jalakas

Merkle OÜ operaator