Lääne-Nigula vald

reform.ee
Menüü
194

Ilme Peedoson

Olen Nõva elanik olnud peaaegu pool sajandit. Oman keskeriharidust. Töötanud olen kolhoosi pearaamatupidajana, vallavalitsuse raamatupidajana. Võõras ei ole ka karjaku ega koolikoristaja tegevus.

Olen olnud Nõva vallavolikogu liige mitmes koosseisus. 

Kohalike omavalitsuste valimisel kandideerijatele vanuse ülempiiri kehtestatud ei ole ja seetõttu olen otsustanud taas kandideerida. Eelkõige Nõva osavallakogu liikmena tahan kaasa aidata kodukandi elu korraldamisele ja piirata süvenevat ääremaastumist vananeva elanikkonnaga hajaasustuse piirkonnas. Eakad, kellest paljud elavad üksinda, peavad olema kaitstud ja hoitud ning nende vananemine väärikas.

Parandada tuleks ka kohaliku valitsemise aluseid. Valitav volikogu peaks osavaldade põhimäärusi täiendama, täpsustama ja laiendama osavallakogude otsustamise õigust.

194

Ilme Peedoson

Üksi elav vanaduspensionär hajaasustuse piirkonnas