Lääne-Nigula vald

reform.ee
Menüü
189

Indrek Urbas

Olen Lääne-Nigula vallas Putkastes tegutsev põllumajandusettevõtja. Minu põhitegevus on lihaveisekasvatus ja eesmärk pakkuda kohalikku toitu kohalikele inimestele. Kohaliku toidu kättesaadavuse suurendamiseks lõime MTÜ Läänemaa O.T.T ja asutasime Haapsalu turuplatsile Talupoe. Minu peres kasvab kolm last, seega on minu fookuses olnud ka piirkonna lastele ning noortele huvi- ja sporditegevuste pakkumine. Erinevate MTÜ-de kaudu oleme kohalikele lastele ja noortele korraldanud erinevaid spordiüritusi ja Teadlaste Öö üritusi, nagu ka loonud Martnasse kino koostöös Kinobuss MTÜ-ga ja viinud läbi loodusehituskoolitusi piirkonna inimestele. Olen osalenud Martna vallavolikogu ja osavallakogu töös. Volikogus seisin selle eest, et Rõude veevärgi rekonstrueerimine ja kohalike teede mustkatted saaksid Lääne-Nigula valla ühinemislepingu investeeringute plaani sisse kirjutatud. Kindlasti on palju pisikesi igale piirkonnale omaseid kohalikke probleeme, mis vajavad lahendusi, aga ometi peaks volikogu eesmärk olema näha suuremat pilti ja panustada kogu valla kui terviku arengusse. Vaja on suurendada koostööd kohalike kogukondade ja ettevõtetega, tagamaks kohalike vajaduste jõudmist otsustajateni!

189

Indrek Urbas

PKT OÜ Juhatuse liige