Lääne-Nigula vald

reform.ee
Menüü
161

Jaanus Ratas

Mina olen Jaanus Ratas ja pärit endisest Kullamaa vallast, Liivi külast. Kuigi vahepealsed ülikooliõpingud viisid mind aastateks Tallinna elama, siis juba 5 aastat tagasi oleme oma perekonnaga loonud kodu Läänemaale. Oleme abikaasaga veendunud, et just Läänemaa on meie kodu, kus on parimad võimalused pakkuda oma lastele turvalist ja meeldivat elukeskkonda.

Hariduselt olen ma jurist, kuid enamuse oma tööelust olen seotud olnud pigem ehitusvaldkonnaga pereettevõttes samal ajal kõrvaltegevusena pidanud õigusbürood, olnud Reformierakonna juhatuse liige kui ka arendusjuht ning osalenud mitmetes erinevates heategevuslikes projektides, kus saanud ulatada oma abikäe abivajajatele. Kolmel korral on valitud mind volikogu liikmeks, millest 8 aastat olen tööd teinud Kullamaa vallavolikogus ning täna olen Lääne-Nigula vallavolikogu- ning hariduskomisjoni liige. Juba varases eas olen omandanud vajalikke kogemusi õpilas- ja üliõpilasesinduste töös ning olnud Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia nõukogu ja õppenõukogu liige. Olen pälvinud aastaõpilase tiitli Kullamaa Keskkoolis ning Kullamaa vapimärgi ja medali osutatud teenete eest endises Kullamaa vallas. Osalesin ka 2019. aasta Riigikogu valimistel, kus mulle usaldas oma hääle üle 800 inimese.

Lähtudes eelpool toodud kogemustest, inimeste usaldusest ning toetavast meeskonnast olen jõudnud veendumuseni, et nüüd on õige aeg kandideerida Lääne-Nigula vallavolikogusse olles meie nimekirja vallavanema kandidaat. Vastan ka palju küsitud küsimusele kohe eos: „Jah, ma olen valmis ka alustama vallavanemana tööd, kui te annate meile oma usalduse“.

Pean väga oluliseks, et valla juhtimine tähendaks avatud, kaasavat ja ausat valitsemist. Meil on väga erinevate vajadustega kaheksa piirkonda, mis kõik väärivad ühtmoodi arendamist. Tuleb vaid osata kuulata, mis päriselt nendes piirkondades inimestele korda läheb. Mõnes piirkonnas on suureks probleemiks kodulähedase hariduselu jätkusuutlikus, teises piirkonnas on murekohaks, et lasteaeda ei mahu enam lapsed ära või kooli juures puuduvad sootuks tänapäevased sportimisvõimalused. Osavallad aitavad siin kõige paremini hoida kontakti iga elaniku ja valla keskvalitsuse vahel, ilma osavaldadeta võõrandub elanik veelgi igapäevasest valla juhtimisest.

On äärmiselt suur au meie väärika meeskonnaga võtta vastutus teie ees, teie toel teenime eesmärki, et Lääne-Nigula valla elanikul oleks siin hea elada ja loome sellise elukeskkonna, et siia tahetakse ka mujalt elama tulla!

161

Jaanus Ratas

Lääne-Nigula Vallavolikogu liige 53400057