Lääne-Nigula vald

reform.ee
Menüü
182

Karin Zahharov

Olen sündinud Läänemaal, omandanud põhihariduse Haapsalus ja kõrghariduse Tallinna Ülikoolis. Minu tunnistusel seisab haridusteaduste magister.

Oma esivanemate kaudu olen seotud Oru piirkonnaga, kus minu vanavanemad elasid. Nüüdseks oleme oma perega ka ise kolinud Lääne–Nigula valda. Meie peres on kasvamas üks pisike poiss.

Otsisime kohta, kus hommikul laulaks linnud, kuhu teha üks pisike hernepeenar, istuda oma lemmiklilli ja ehitada üks pisike maja ja töökoda. Meie üllatuseks ja suurimaks rõõmuks leidsime sellise koha. Kui olime leidnud koha kus elada ja toimetada, lõime siia metsa sisse ka oma pereettevõtte. Ükski algus pole kerge, aga kui kõike seda hakata tegema on oluline uskuda iseendasse ja enda tegemistesse. Oma toimetamiste ja tegemiste juures oleme andnud väikese panuse töökohtade juurde toomisele maapiirkondadesse. Nii arendame maapiirkondi ja muudame need atraktiivseks uutele noortele peredele. Meie oleme liikumas oma unistuse poole ja ilma unistusteta ei saa unistada. 

Hariduse teemad on alati olnud mulle südamele lähedal, nendega olen seotud olnud alates 1997. aastast. Minu teadmiste ja kogemuste kohvrisse mahub teadmisi: alusharidusest täiskasvanute koolitamisest ja põhiharidusest. Laste ja noorte kaasamine tänapäeval võiks olla suureneva osatähtsusega. Aktiivse ja vastutustundliku kodaniku kujundamiseks on vajalik lastele ja noortele vastavalt nende arengutasemele anda kohaseid võimalusi ühiskonnaelus kaasarääkimiseks. Laste kaasamine annab lastele võimaluse ja märku, et nende arvamus on ühiskonnale oluline. Samuti sõltub nende otsustest ja kaasarääkimisest neid endid ümbritsev keskkond. Nii soovivad noored rohkem osaleda oma kodukoha arengus. 

Seisan selle eest, et noored tahaks tulla ja jääda meie valda

182

Karin Zahharov

Padise Põhikool, õppealajuhataja