Lääne-Nigula vald

reform.ee
Menüü
166

Lea Lai

Olen elanud Ristil ja Piirsalus ning töötanud alates 1983. aastast lasteaiaõpetajana nii Piirsalus, Ristil kui ka Paliveres. Meil on abikaasaga kaks täisealist tütart ning üks lapselaps. Hinnates järjepidevust, oleme oma kodu rajanud vanavanemate majja Piirsalus.

Valla töös ja asjaajamises sain volikogu liikmena kaasa lüüa juba Risti valla päevil, Lääne-Nigula valla volikogu esimeses koosseisus tegutsesin nii külaelu-, haridus- kui ka kultuurikomisjoni esimehena. Praeguse valimisperioodi jooksul olen olnud Risti kogukonnakogu liige Piirsalu külavanemana, rääkides Risti piirkonna arengutest ja probleemidest.

Olen aastaid aidanud kaasa noortelaagrite korraldamisel ning ka ise neid organiseerinud. Alates 1998. aastast tegutsen naiskodukaitse Risti jaoskonna liikmena ning vean eest Risti noorkotkaste rühma. Olen ka Piirsalu külaseltsi liige alates selle loomisest aastal 2003 ning 2007. aastast täidan Piirsalu külavanema rolli.

Pean tööd laste ja noortega ning kohapealset täisväärtuslikku alus- ja põhiharidust ülioluliseks, andmaks noortele ellu kaasa eneseusk, julgus ja toimetulek. Samas seisan ka selle eest, et eakatel oleks kohapeal tagatud kõik vajalikud teenused, olgu selleks siis arstiabi, postipunkt, raamatukogu või sotsiaalteenused.

Valla ja kogu Läänemaa elu on mulle alati korda läinud, mistõttu võtsin vastu väljakutse asuda ametisse Kodukant Läänemaa koordinaatorina, kus töötasin aastatel 2009–2017. Seda tööd tehes sain lähemalt tuttavaks Põhja-Läänemaa valla, kogukondade ja ettevõtjate plaanide ja muredega. Hindan kõrgelt meie potentsiaali olla üle-eestiliselt tuntud turvalise elupaigana, kuhu soovivad lisaks praegustele elanikele elama asuda ja jääda nii uued noored kui ka eakamad inimesed.

Olen hingelt optimist ja arvan, et iga üksikisik suudab piirkonna elu mõjutada. Seisan täisväärtusliku ning turvalise kasvu- ja elukeskkonna eest Lääne-Nigula vallas ning tegutsen tugeva koostöövalmis kogukonna nimel.

Soovin meie inimestele julget kaasarääkimist ja valimistel osalemist, et ühiselt elu edasi viia. 

166

Lea Lai

Lasteaiaõpetaja