Lääne-Nigula vald

reform.ee
Menüü
196

Maldar Mäesalu

Tunnen Läänemaad hästi, kuna olen siin elanud kogu oma teadliku elu. Põhikoolis käisin Nõval, keskkoolis Haapsalus. Pärast Tallinna polütehnilise instituudi lõpetamist töötasin viis aastat Taeblas Haapsalu EPT-s. Seejärel olin kolm aastat Martna sovhoosi direktori asetäitja ja pärast seda viis aastat Haapsalus ettevõtte (ETK Triin) juht. Alates 1990. aastast elan Palivere lähedal Kaasiku külas enda poolt rajatud ning omanimelises talus.

1995. aastal suundusin tööle Tallinna, kus tegutsen siiani ettevõtjana. Juhina olen osalenud erinevates kaubandusprojektides, nagu Selver, Säästumarket, Bauhof ja Home4you, ning olnud ühtlasi nimetatud projektide algataja ja läbiviija. Olen tegelenud aktiivselt ka kinnisvara arendamisega ning tänaseni sellega seotud.

Oma tugevusteks pean loogilist mõtlemist ning projektipõhise juhtimise, planeerimise ja eelarve koostamise oskust.

Kandidaadina sooviksin kaasa rääkida teemadel, mis puudutavad just vallas planeeritavaid arendusprojekte ja nende elluviimist. 

196

Maldar Mäesalu

Juhataja