Lääne-Nigula vald

reform.ee
Menüü
162

Marek Topper

Olen põline läänemaalane, omavalitsuste tegemistes olen kaasa löönud alates 2000. aastast, olles Kullamaa ja Risti vallas ametnikuna tööl ning alates 2003. aastast volikogu liikmena, tean ja tunnen valla hingeelu. Nende aastate jooksul on minu eestvedamisel valla erinevatesse piirkondadesse eraldatud riigi poolt täiendavateks investeeringuteks lisaraha ca 1 miljoni euro ulatuses, mille arvelt on ehitatud spordiobjekte (Risti Spordihoone, staadion), Kullamaa, Liivi, Üdruma, Koluvere laste mänguväljakud ning palju teisi avalikule suunatud ehitisi ja rajatisi. Olen võtnud oma südameasjaks rajada Palivere spordi- ja tervisekeskuse teenindushoone. 

Järgneva valimisperioodi jooksul soovin seista selle eest, et lapsed saavad koolihariduse kodu lähedal, tasuta toitlustus lasteaias, turvalisuse küsimus maapiirkondades on väga oluline -turvaline elukeskkond, turvaline kool, turvaline transport, esmatähtsad teenused- arstiabi, apteek, kauplus, lasteaed, teed, tänavavalgustus ning bussiühendus suuremate keskustega- kõik on osa turvalisusest. Olen nende küsimustega seisnud silmitsi ka tänases volikogus. Mina seisan selle eest, et Lääne-Nigula vald oleks turvaline elupaik meile kõigile. 

162

Marek Topper

majandusjuht