Lääne-Nigula vald

reform.ee
Menüü
178

Riina Leidsalu

Olen sündinud Märjamaal, kuid kasvanud ja koolis käinud Kullamaal. Seeläbi olen Kullamaa kooliga seotud juba aastast 1977, töötades alates 1987. aastast seal ka õpetajana. Töö kõrvalt lõpetasin 2007. aastal Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži ning omandasin haridusteaduse magistrikraadi.

Tegelen järjepidevalt enesetäiendamisega, viimasel ajal just digiõppe teemadel, mis on tingitud reaalsest vajadusest seoses kahe viimase õppeaasta pikkade distantsõppe perioodidega. Palju aega olen kulutanud Kullamaa kooli digitaristu arendamisele: kooli meeskonna eestvedajana koostasin koolipoolse osa digiplaanist, mis oli eelduseks tahvelarvutite muretsemiseks rahaliste vahendite saamisel.
Olen kirjutanud erinevaid projekte, sh ProgeTiigri programmi taotluse (HITSA), mille tulemusena jõudsid kooli esimesed robootikateadmiste õpetamise ja arendamise vahendid.

Olen tegus ka väljaspool oma kooli. Alates 2007. aastast osalen Läänemaa algklassiõpilaste olümpiaadide (3. klasside emakeeleolümpiaad ning 4. klasside kirjanduslik olümpiaad) koostamises ning korraldamises. Samuti olen Eesti klassiõpetajate liidu aktiivne liige ning kuulun maakondlikku esinduskokku ja revisjonikomisjoni koosseisu.

Minu hobideks on koorilaul, lugemine ja käsitöö ning mul on täiskasvanud poeg, kes õpib Tartu ülikooli sotsioloogia magistriõppes.

Seisan selle eest, et ka maal oleks võimalik pakkuda tänapäevast haridust! 

178

Riina Leidsalu

Kullamaa Keskkool, õpetaja