Lääne-Nigula vald

reform.ee
Menüü
184

Viivika Orula

Olen sündinud ja pea kogu oma teadliku elu elanud Pärnus. 1985. aastal lõpetasin Peterburi Ülikooli (endine Leningradi Riiklik Ülikool) ning olen erialalt filoloog, kuid juba 30 aastat tegutsenud ettevõtjana, vedades turismifirmat Reiser. Samuti olen professionaalne konverentsikorraldaja, tegelen turunduse ja sihtkoha arendamisega ning õpetan külalisõppejõuna Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis. Kuus aastat tagasi naasesin oma emapoolsete juurde juurde Läänemaale, armsasse pisikesse Soolu külla. Sestpeale on Soolu ja Läänemaa mu südames. Armastan Läänemaa inimesi, südamlikke ja heatahtlikke.

Kandideerin 2021. aasta kohalikel valimistel, et anda oma panus pisikülade säilimisse ja nende elanikega arvestavatesse otsustesse. Usun siiralt kaasamisse ja seetõttu arvan, et kõik otsused tuleb piirkonna inimestega eelnevalt läbi arutada. Paljudel meie küladel on külavanemad, kellel on teadmised ja paikne kogemus ning kelle kaudu peavad kohalike inimeste tegelikud vajadused poliitiliste otsuste tegijateni jõudma. Hindan kaasava eelarve ideed, kuid pean mõistlikumaks sisse seada erinevad kategooriad selle taotlemiseks. Et võimaluse saaksid ka väikesed kogukonnad. Omavalitsuse allasutused peaksid saama rahastatud ja arendatud teistsugustel alustel.

Hindan väga teadmistepõhist majandust ja soovin, et toetataks ettevõtteid, kes panustavad nutikatesse lahendustesse. Toetan metsade majandamist, aga ainult viisil, mis ei muudaks meie elukeskkonda vaesemaks ega häiriks kohalike inimeste elu ning säästaks Läänemaa pärimuskultuuri, sealhulgas maastikupärimust. Omavalitsusel on siin hoovad, mis võimaldavad sõlmida lepinguid metsaettevõtjatega nii teede taasülesehitamiseks (mitte ainult tasa silumiseks) kui ka täiendavate mõistlike piiride seadmiseks.

Ma olen kuue aasta jooksul tundma õppinud väga paljusid suurepäraseid eakaid inimesi, kelle elutarkus on kuldaväärt. Nende elukvaliteet, ärakuulamine ning väärikas vananemine hooldekodudes on samuti teema, millesse soovin panustada. Samavõrd tahaksin tähelepanu pöörata hooldajate töötingimustele ja tervist säästvate vahendite olemasolule. Toetatud hooldekoduteenuse pakkumine oma valla eakatele võtab maha majanduslikku painet nende lastelt, kel tuleb omakorda oma lapsi ülal pidada.

Samal ajal, kui poliitikud teevad suuri sõnu ja tihti mõistetamatuid otsuseid, on nende lahti seletamise ja reaalse elluviimisega silmitsi ametnikud. Need inimesed seisavad pidevalt kahe tule vahel, sest kiiret ja väljapoole paistvat tegevust piiravad seadused ja määrused, millest tuleb kinni pidada. Töökoormus on suur ja inimesi ähvardab läbipõlemine. Soovin seista selle eest, et vald oleks mehitatud pädevate ametnikega, kes armastavad oma tööd, kuid keda pidevalt ka toetatakse nii koolituste, tunnustamise kui ka motiveerimispakettidega. Tuleb aru saada, et valla igapäevane ladus toimimine on just nende inimeste õlul.

Haridus, eeskätt koostöö võimaldamine koolide, koolijuhtide ja õpetajate vahel ning koolijuhtide ja õpetajate motiveerimine ning täiendkoolitus, on samuti valdkond, mis vajavad pidevat tähelepanu. 

184

Viivika Orula

Reiser Oü, juhatuse liige