Häädemeeste vald

reform.ee
Menüü
102

Ivar Kaldasaun

Olen pärit Järvamaalt, lõpetanud Paide 3. Keskkooli ning seejärel lõpetanud Riigikaitse Akadeemia Päästekolledži, päästeinseneri erialal. Hetkel olen omandamas magistriharidust ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Pärast Päästekolledži lõpetamist töötasin pea veerandsada aastat Päästeametis, kus alustasin vetelpäästjana ja edasi tegelesin juba insenertehnilise tööga tuleohutusjärelevalves ning kriisireguleerimisega. 

Viimased tosin aastat töötasin Pärnus Lääne-Eesti päästekeskuse juhina. Viimased aastad olen juhtinud Adrem Pärnu AS-i, kus tegeleme peamiselt ekspordiks suunatud metallist rõdude, piirete ja liftišahtide tootmisega. Häädemeeste vallaga esimesed kokkupuuted olidki läbi kriiside kui 2005. aastal tegelesin jaanuari-tormi lahendamisega just Pärnumaa rannikualadel ning viimastel aastatel olen ka Häädemeeste valla kriisikomisjoni liige.

Põhitöö kõrvalt on mu hobideks olnud ka erinevate projektidega tegelemine. Olen juba üle 20 aasta vabatahtlikuna tegelenud Tartu maratonide ürituste sarja korraldamisega ja löönud kaasa ka erinevate maailmakarika etappide (suusatamine, rattasõit, motokross, WRC Rally Estonia) korraldamisega. Lisaks tegelesin ka mitmete päästeala rahvusvaheliste koostööprojektidega, mille raames sain nii koostööõppuseid tehtud ja ka Eesti edukaim rahvusvaheline päästemeeskond moodustatud, koolitatud ja missioonidele saadetud ning selle kõige jaoks erinevatest EL struktuurfondidest vahendid taotletud. Lõõgastavateks hobideks on lumelauasõit, rattasõit, merel käimine ja päästeala vabatahtlike tegevuses kaasa löömine (Pärnu Lahe Merepääste Selts).

Pärnumaale tulin seoses tööga. Esimese aasta elasin Pärnu linnas, aga sain kiirelt aru, et linna elu ei ole minu jaoks ja ümber Pärnu ringi vaadates tundus just Tahkuranna ja Häädemeeste piirkonna mereäärne kant see kõige õigem koht oma kodu rajamiseks. Nüüdseks olen Laadi külas elanud juba 14 aastat ja mulle väga meeldib siin. Ma naudin siinset mõnusalt mitmekesist looduskeskkonda, kus on hea lastel kasvada, endal tervisespordiga tegeleda, koertega jalutamas käia. Siin on võrratu rannajoon koos rannamännikute ja luidetega, üks Eestimaa ilusamaid rabasid, vahvad kohvikud, Jõulumäe spordikeskus ja golfiväljak.

Olen abielus ja mul on kolm last. Vanem tütar on lõpetanud Tartu ülikooli noorsootöö alal ja tegelenud noorsootööga ka Häädemeeste valla Võiste noortekeskuses, poeg lõpetas sel aastal põhikooli ja noorem tütar esimese klassi.

Olles töötanud üle 20 aasta riigiametis ja viimased aastad erasektoris ning jõudnud äratundmiseni, et nüüd on mul nii tahtmist kui aega oma kogukonda panustada. Oma avaliku sektori asjaajamiskogemuse, rahvusvaheliste projektide ja vabatahtliku töö tegemise kogemuse, ning ka erasektori juhtimiskogemusele tuginedes saan kindlasti olla abiks valla asjade korraldamisel ning tuua uut hingamist just täiendavate rahastusmeetmete leidmisel ja toetusprojektide koostamisel. 

Pean Häädemeeste valla suurimaks väärtuseks siinset elukeskkonda, mis on ideaalne koht nii perele kasvamiseks kui ka suvitajatel puhkamiseks. Sellest tulenevalt soovin panustada oma koduvalla arengusse keskendudes peamiselt kolmele teemale;

Esiteks parem kaasatus – seisan selle eest, et valla elanikel oleks parem kaasatus valla juhtimisse. Et valla tegevused oleks kaasaegsele suhtluskultuurile omaselt kajastatud ka sotsiaalmeedia kanalites ja elanike kaasamine oleks vahetu ning selgelt tagasisidestatud.

Teiseks paremad ühendused – Häädemeeste on võrratult kaunis, männimetsadega palistatud mereäärega puhkeala, mis väärib seda keskkonda hoidvaid kaasaegseid liikumisvõimalusi. Meie valla südames on Jõulumäe spordikeskus, kuhu käivad inimesed täna rekade vahel sõeludes kokku. Kuna ohutumad võimalused on paraku piiratud, siis jääbki kaks valikut, kas pusida rattaga rekade vahel või minna autoga kohale. See mereäärne liikumissuund on väga populaarne ka ratastel rändajate seas, kes samuti täna nii Via Baltikal kui ka vanal Riia maanteel autodega teed jagavad. Samas on raske ette kujutada Häädemeeste valla lummavast looduskeskkonnast mõnusamat olustikku rattasõiduks või rullitamiseks. Korralik kergliikulsteede võrgustik koos maantee alt läbi minevate tunnelitega võimaldaks nii kohalikel igapäevaselt ohutult tööl käia ja tervisekilomeetreid koguda kui ka turistidel piirkonda nautida. Mereäärse vallana vajame paremaid ühendusi ka merele, et meie valla sadamatest saaks taas elu tuiksooned. Sadamad on vaja välja arendada nii mereturismi kui ka rannakalurite tegevust toetavateks keskusteks, kus oleks rannakaluritel tõhus toimetada ja ka mereturistil mugav tulla. Sadamad peavad toetama mere ja maaturismi koostööd välispartnerite ja koostööorganisatsioonidega.

Kolmandaks – kauni elukeskkonna säilitamine. Meie koduvalla suurim eelis on siinne kaunis keskkond ja kui me seda mõistame hoida ja väärtustada, siis suudame selle toel ka kenasti oma valla tulubaasi suurendada. Häädemeeste piirkond on parim elukeskkond Pärnu ümbruses ja siin on väga oluline nii püsi kui visiitelanike hea koostöösuhe vallaga ning nende soov oma tulumaks Häädemeestele suunata. Kuna meie valda mõjutavad üha enam ka nii riikliku kui kohaliku tähtsusega infrastruktuuri arendusprojektid, siis on väga oluline, et arendustegevused oleks loodusekeskkonnale minimaalse mõjuga ja tekkiv mõju saaks kompenseeritud.

102

Ivar Kaldasaun

Adrem Pärnu AS, juhatuse esimees