Häädemeeste vald

reform.ee
Menüü
101

Toomas Toodu

Elasin kuus aastat Londonis, kus nägin ja kogesin, kuidas on elada Euroopa ühes suurimas linnas. Tegelesin seal Itaalia brändi müügi- ja meeskonna juhtimisega. Välismaal elamine on kindlasti andnud enesekindlust ja teadmise, et saan hakkama võõras keskkonnas, kus on teistsugused traditsioonid ja keel. See kogemus on arendanud suhtlemisoskust, püsivust ning avardanud üldist silmaringi.

Kolm aastat tagasi kolisin suurlinna melust otse Häädemeestele mändide ja merekohina keskele, 9 miljonit elanikku asendus viie tuhandega. Olen üles kasvanud küll Pärnus, kuid minu juured on Häädemeestel. 1920. aastal ehitasid esivanemad oma talu just siia ning neli aastat tagasi sain päranduseks isa maja. Eelmisel aastal sai põhjalikult renoveeritud elumaja ja väliköök ning suvekuudel vastuvõetud matkajaid.

Viimasel kahel aastal olen töötanud Pärnu linnavalitsuses ettevõtluse spetsialisti ametikohal. Minu peamine vastutus praeguses rollis on ettevõtluse arendamise projektide elluviimine, Euroopa Liidu koostööprojektide (URBACT) juhtimine ja ettevõtlustoetuste koordineerimine. Lisaks hõlbustada koostööd Eesti tugiorganisatsioonide- ja klastritega, teiste kohalike omavalitsuste ning teadusasutustega.

Toetades Häädemeestel Reformierakonda, on meie lubadused järgmised:

Ehitame välja sadamad, et toetada mereturismi ja rannakalurite tegevust;
Muudame noorte huvitegevuse mitmekesisemaks ning toetame keskkooliprogrammi, luues atraktiivsemad lisaerialad;
Peame oluliseks avatud ja läbipaistvat juhtimist ning algatame kaasava eelarve programmi;
Väärtustame ettevõtlus-, elu- ja looduskeskkonda ning loome mugavad rekreatsioonialad seenioridele.

101

Toomas Toodu

Pärnu linnavalitsus, ettevõtluse spetsialist