Pärnu linn

reform.ee
Menüü
222

Agnes Tambet

Olen põline pärnakas ja mulle läheb väga korda, kuidas kohalikke teemasid poliitikas arvesse võtta osatakse. 

Mõni sõna endast. Pärast keskkooli täiendasin end 1990-ndate algul haridusministeeriumi stipendiaadina Soomes noorsootöö ja pedagoogika vallas ning olen õppinud nii Pärnu kolledžis turismi- ja hotelliettevõtlust kui ka Eesti ettevõtluskõrgkoolis Mainor ärijuhtimist. Pärast mitmekümneaastast karjääri turisminduses ja aastatepikkust tööd rahvusvahelises kontsernis müügitööd tehes tundsin, et võiksin elus teha kannapöörde. Sain võimaluse kandideerida ja asusingi tööle õpetajana oma kunagises kodukoolis. Tänutäheks aktiivse soome keele ja kultuuri õpetamise eest pälvisin kolleegide ja juhtkonna soovitusel Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi ja Soome Instituudi auhinna – 2018. aasta uus tulija.

Praegu täiendan oma teadmisi Tallinna ülikoolis magistriõppes. Olen läbinud ka täiendkoolituse Tartu ülikoolis eripedagoogika alal, sest klassijuhatajatöös on tänapäeval neid teadmisi väga vaja. Tahan panustada noortesse, kes alles valivad oma teekonda, et neist saaksid tublid kodanikud, kes oskavad teistega arvestada, austavad inimväärikust ja teiste õigust olla erinev.

Olen oma elu jooksul alati soovinud midagi ka ühiskonnale tagasi anda, kuuludes erinevatesse ühiskondlikesse organisatsioonidesse, mh ka eestvedajana. Olen kuulunud Pärnu giidide ühingu ja Eesti giidide liidu juhtkonda, olnud Pärnu ühisgümnaasiumi hoolekogu liige. Praegu kuulun Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi ja Pärnu Soome Seltsi. Kuulun ka Naiskodukaitse ridadesse ja olen pälvinud Kaitseliidu ülema tänukirja evakuatsiooniõppuse “Siil 2018” eduka läbiviimise eest – olin Naiskodukaitse evakuatsioonirühma algatamise juures selle rühma pealikuna. Erinevad ettevõtmised Naiskodukaitses ja Kaitseliidus on mind kokku viinud paljude elutarkade ja toredate kaaslastega erinevatelt elualadelt, kellega koos on olnud rõõm uusi teadmisi omandada ja elanikukaitse teemadel vabatahtlikku töösse panustada, et meil kõigil oleks Pärnus turvalisem elada.

Soovin kandideerida valimistel, sest austan oma riiki ja kodukohta ning soovin kasutada võimalust aktiivse kodanikuna kohaliku tasandi poliitikaelus osaleda. Peamised märksõnad selle juures on empaatiavõime, viisakus ja vabatahtlik panus. 

Millegi uue loomiseks tuleb enda mugavustsoonist välja tulla – kui mitte sina ise, siis kes veel peaks kodulinna ellu panustama ja otsustes kaasa rääkima? Kandidaadina soovin seista selle eest, et eestikeelne haridus oleks Pärnus paremini hoitud ja koostöö kodulinna koolide-õpetajate-lapsevanemate vahel tulemusrikas. Uus põlvkond toob Pärnusse uued tuuled ja on väga oluline, et juba väikesest peale kasvaksid noored Pärnu patrioodiks. Loogem siis ühiselt selleks neile võimalused!

222

Agnes Tambet

Pärnu Ülejõe Põhikool, võõrkeele õpetaja