Pärnu linn

reform.ee
Menüü
198

Angelika Sild

Olen sündinud, üles kasvanud ja senise elu veetnud Pärnus, kuhu olen loonud ka oma kodu. Oman kõrgharidust ning tegutsen hariduse ja noorsootöö valdkonnas. Viimase nelja aasta jooksul olen täiendanud end pereteraapia valdkonnas ning tegelen ka abivajajate nõustamisega.

Pärnakana on mulle oluline, mis suunas Pärnu koos oma osavaldadega areneb. Viimased neli aastat on näidanud, et osavallad on jäänud haldusreformi tõttu oma arengus seisma. Kohaliku tasandi juhtimine on jäänud vallakodanike jaoks kaugeks ning ebaselgeks. Piirkonna arengut jälgides teeb see murelikuks. Tahan seista selle eest, et osavallad oleksid jätkusuutlikud ning neil oleks oma piirkonna küsimustes suurem otsustusõigus. Et kohaliku tasandi juhtimine oleks läbipaistev ja kodanikule lähemal.

Teiseks soovin seista huvihariduse ja selle kättesaadavuse eest. Hiljutine riigi otsus vähendada huvihariduse riigipoolset toetust ning suunata selle rahastamine kohalikele omavalitsustele, on tekitanud olukorra, kus huviringe suletakse või muutuvad need tasuliseks. Sellises olukorras tekib oht, et noored satuvad ebavõrdsesse olukorda, kus oma hobidega tegelemine muutub piiratud võimalustega noorte jaoks kättesaamatuks ning jääb rikkamate privileegiks. Eriti tugevalt on seda tunda väiksemates piirkondades.

Eesti on niivõrd väike riik, kes ei tohiks endale lubada kokkuhoidu noorte arvelt. Noored on meie tulevik ning iga noor on riigile oluline. Panustame noortesse ja nende arengusse, mitte kokkuhoidmise tagajärgedesse.

198

Angelika Sild

Ettevõtja, juhatuse liige 53887088