Pärnu linn

reform.ee
Menüü
194

Annely Akkermann

Ma olen sündinud Kihnu saarel, lõpetanud Pärnu ühisgümnaasiumi, elanud hulk aastaid Pärnu linnas ja töötanud muu hulgas ka rahandusvaldkonna abilinnapeana aastatel 2009–2011, kui linna rahandus vajas likviidsuskriisist väljatõmbamist. Praegu olen Pärnumaalt valitud Riigikogu liige. Töötan majanduskomisjonis, riigieelarve kontrolli erikomisjonis. Samuti olen Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu liige. 

Minu töövaldkond ja huvialad on majandus ja rahandus, keskkond ja maaelu, toidu tootmine ja looduslik elurikkus, meri ja turism.

Pärnu linnaga liideti enne eelmisi valimisi maavallad Audru, Tõstamaa ja Paikuse, kuid lubatud hüpet maavaldade ja linna koos arendamisel ei ole sündinud. Maavallad on linnarahva varaait – tervisliku toidu ja energiaga varustajad. Maalt tuleb toit ja puit, Pärnumaal ka kala, järjest rohkem tuulest ja päikesest toodetud elektrienergia. Põllupidajatele, metsameestele, kaluritele, energeetikutele ja teistele maatööd tegevatele inimestele ning nende perekondadele peavad säilima haridus- ja sotsiaalteenused kohapeal ning sujuv ligipääs linna spetsiifilisematele teenustele.

Riigikogus tegelen palju rohepöördega – taastuva energia tootmise ja energia kokkuhoiu teemadega. Tahan seista selle eest, et Pärnumaa saaks osa Euroopa Liidu rohepöörde elluviimise projektidest ka rahalises mõttes. Konkreetselt puudutab see tuuleenergia tootmisest kasu saamist, hoonete renoveerimist, liikluses inimese keskpunkti asetamist, diiselsõidukite asendamist vesiniku- ja elektrisõidukitega. Jalgratta- ja kergliiklusteede võrgustiku väljaarendamist ning kogu uut tüüpi ettevõtlust, mis rohepöörde ellu jõudmiseks peab tekkima.

Samuti tahan tegeleda sellega, et Pärnumaal toodetud toit, eriti mahetoit, jõuaks linnainimeste lauale nii, nagu seda näeb ette Euroopa Liidu strateegia “Talust taldrikule”. 

Mahetoidu tootmine ei ole põldude väetamata ja kahjurite tõrjumata jätmine, vaid see on põllumajandustehnoloogia, mis hoiab põldude viljakust ja elurikkust viljavahelduse ning muude looduslike meetoditega. Tõsi, saagikus on lühiajaliselt 30% väiksem, aga pikaajaliselt ei kurnata põlde välja ja maad püsivad viljakad igavesti.