Pärnu linn

reform.ee
Menüü
192

Enn Raadik

Olen sündinud, kasvanud ja koolis käinud Pärnus. Tehnikaülikoolis omandatud autoteede ja sildade inseneri kutse on andnud mulle tööd enam kui 45 aastat. Minu panust teede insenerina väljendab Pärnu elanike tunnustus, kui Via Baltica Pärnut läbiv maanteelõik tunnistati aasta teo vääriliseks. Olen ka Pärnu Lions klubi liige.

Lühiajalised tööga seotud eemalviibimised kodulinnast on vaid kinnitanud, et Pärnu on suurepärane koht elamiseks, töötamiseks ja puhkamiseks. Mulle on oluline, et Pärnu areneks ning ka meie lastel ja lastelastel tekiks soov siin kodu luua ja elada.

Usun, et minu töö- ja elukogemus on heaks baasiks, et öelda sõna sekka Pärnu, Paikuse, Audru ja Tõstamaa majandus- ja arenguküsimustes. Väga tähtsaks pean elukeskkonna ja ühenduste valdkonda: teed, transport, kergliiklusteed ja internet – ilma nendeta ei ole lihtsalt võimalik pakkuda head ja terviklikku koolivõrku, edendada ettevõtlust ning kindlustada sotsiaal- ja kultuuriteenuste kättesaadavus.

Toetan kõikidele Pärnu elanikele mõistlikke, soodsaid, turvalisi ja kasulikke otsuseid, olenemata sellest, kes on need ideedena välja käinud. Hindan koostööd, ausust ja viisakust – siis on kõik võimalik.

192

Enn Raadik

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, teedespetsialist