Pärnu linn

reform.ee
Menüü
190

Jüri Jaanson

Sihid, mis mind Pärnu linnavolikogu liikmena kannaksid ja tegutsema ajendaksid:

  1. Tervislik ja ligipääsetav Pärnu on siht ja eesmärk, mida järgin. See on alus soovile elada ja töötada Pärnus. Pärnusse peab ligi saama, olgu auto, rongi või lennukiga, ja selle nimel tuleb arendada taristut. Ka peab linn olema ligipääsetav inimese tasandil, et igaüks meist sõltumata east või erivajadusest pääseks ligi igapäevaelu vajadustele ja neid võimaldavatele teenustele.
  2. Pärnu ja Pärnumaa arenguks tuleb jätkuvalt ja visalt tegeleda fundamentaalsete teguritega – ettevõtlusele tingimuste loomisega, mis toob ja loob töökohad. Ettevõtlus vajab kvalifitseeritud tööjõudu, linn peab saama atraktiivseks ja innovatiivseks õpikeskuseks nii noorte kui ka eakate jaoks. 
  3. Pean oluliseks noortele suunatud algatusi eelkõige haridusvaldkonnas, mis annab noortele motivatsiooni kohapeale jääda. Pärnu inimene, olgu noor või vana, peab tahtma siin olla ja siia tagasi tulla.

Ja loomulikult ei saa ma ilma Pärnu kui suurepärase elukeskkonnata, eriti tema jõeäärte ja jõepealse arenemiseta. Pärnu jõe akvatoorium on suurepärane koht nii kõrgel tasemel sportimiseks kui ka huvitegevuseks ja puhkuseks. Kõigele peab siin ruumi jaguma ja kõike saab siin mõistlikult koos korraldada. 

190

Jüri Jaanson

Riigikogu liige