Pärnu linn

reform.ee
Menüü
207

Kaja Grak

Olen töötav eripensionär, kel seljataga nii õpetajana ametis olemine kui ka üle 20 aasta politseitöö staaži. Kohalike omavalitsuste valimistel otsustasin kandideerida, et olla senisest enam osaline kodulinna tegemistes. Kõige kindlamalt tunnen end turvalisuse küsimustes kaasa rääkides. Elu- ja töökogemustele tuginedes soovin kindlasti sõna sekka öelda sotsiaaltöö erinevaid sihtgruppe puudutavatel teemadel. 

Oma tugevateks külgedeks pean oskust ja tahet töötada erinevates meeskondades, samuti ei karda ma oma arvamust välja öelda ja vastutan julgelt nii oma tegude kui ka sõnade eest. Alustatut pooleli ei jäta ning teen kõik, et soovitud eesmärke saavutada, kuid seda teiste soovidega arvestades ning diplomaatiliselt. Oma põhiväärtusteks pean ausust, hoolivust ja koostööd.

Olen abielus ning kahe tütre ema ja kahe lapselapse vanaema.

Vabal ajal osalen rõõmuga LC Pärnu Koidula tegemistes, olles sel hooajal auväärses presidendiametis.

Olen rõõmuga valmis panustama, et Pärnu oleks senisest veelgi paremini hoitud!

207

Kaja Grak

PPA Lääne Prefektuur, Pärnu PJ, klienditeenendaja