Pärnu linn

reform.ee
Menüü
205

Kristina Allika

Olen terve elu Pärnus elanud ning võin öelda, et pärnakas olen ja pärnakaks jään. 

Kodulinnas elades olen hariduse omandamise kõrval panustanud viimased viis aastat aktiivselt ka noorte osalusse. Seda Pärnu linna Noortekogu liikme ja hariduskomisjoni esimehena ning Pärnumaa Noortekogu aseesimehena. Tänu nendele organisatsioonidele näen noortes tahet ja potentsiaali suuri asju korda saata. Olles ka ise veel noor, seisan selle eest, et meie mõtteid ja vaateid rohkem kuulda võetaks. Et noortel oleks Pärnus võimalus end teostada, oma unistusi täide viia ning seda tehes end linnakeskkonnas hästi tunda.

Pärnu linn on pidevas arengus, vaeva tuleb näha haridus- ja karjäärivõimaluste arendamise nimel. Pärnu linnaruum peab olema noortesõbralik ja kergesti liigeldav ka jalgrattaga. Liigume üheskoos Pärnule väärilise tuleviku poole!

205

Kristina Allika

Töötu