Pärnu linn

reform.ee
Menüü
191

Laura Kiviselg

Pärnu on täpselt see koht, kuhu tahan hinge ning õpitud oskustega panustada! 2021. aastal omandasin sotsiaalteaduste bakalaureusekraadi Tartu ülikoolis. Ehkki Tartu on üks mõnus ja noortemeelne linn, sai mulle õppimise käigus selgeks, et Pärnu kodusust, inimesi ning ilu see ei asenda. Vastuvõtt tagasi kodulinna on olnud väga soe ning innustav. Soovin, et rohkem noori siia tagasi jõuaks. 

Olen 10 aastat olnud aktiivne noortevaldkonna liige. Esialgu tegutsesin erinevates noorteorganisatsioonides (juhtisin Pärnu linna noortekogu kahel tegevusaastal, pälvisin Pärnu linna aasta aktiivse noore tiitli 2017. aastal) ning tänaseks on minust välja kujunenud noorsootöötaja. Seisan selle eest, et noortel oleks hea ning turvaline keskkond, kus oma mõtteid avaldada ning unistusi teoks teha. Töötan mobiilse noorsootöötajana, mis tähendab, et minu peamine missioon on noortele olemas olla ka väljaspool noorsootööasutusi, näiteks tänaval, ostukeskustes või hoopiski interneti vahendusel. Arvan, et ka nendel noortel, kes organisatsioonidesse ei kuulu, peab olema võimalus oma mõtteid jagada ning sellega linna tegemistesse panustada. 

Samuti tegelen noorte rahvusvahelise info jagamisega, sest leian, et erinevad mitmekultuurilised kogemused rikastavad noorte teadmiste pagasit ning on suurepärane õppimise koht väljaspool klassiruumi.

Ma arvan, et Pärnul on väga suur potentsiaal olla Eesti noortepealinn, kui noori oskuslikult otsustusprotsessidesse kaasata ning lasta neil aeg-ajalt käed tegemistele külge panna! 

191

Laura Kiviselg

Rahvusvahelise noorteinfo võrgustiku koordinaator, Haridus-ja Noorteamet Vaata Instagramist