Pärnu linn

reform.ee
Menüü
185

Marika Valter

Olen Pärnus sündinud, üles kasvanud ja hariduse omandanud ning rajanud siia oma kodu, kus on suureks sirgunud kaks last. Varem olen kuulunud nii Paikuse vallavolikogusse kui ka Pärnu linnavolikogusse, praegu seisan oma kogukonna huvide eest Paikuse osavallakogus ning Pärnu linna piirkondliku arengu komisjonis. Viimased kümmekond aastat olen aktiivselt tegutsenud nii kogukonna- kui ka noorsootöö maastikul. Selle aja jooksul olen koos suurepärase meeskonnaga ellu kutsunud lugematul hulgal kogukondlikke ja noortele suunatud harivaid algatusi ja üritusi.

MULLE ON OLULINE, ET NOORED OLEKS AKTIIVSED JA KAASATUD.

Kogu minu tegevuse eesmärk on olnud suurendada kogukonna (sh noorte) teadlikkust, initsiatiivikust, otsustusvõimet, ühtekuuluvustunnet, märkamisoskust ja hoolivust. Ikka selleks, et oma eluga osataks paremini toime tulla ning Pärnu elu areneks! Mind on alati kannustanud soov kujundada meie noortest aktiivsed, teadlikud ning oma kogukonna eest seisvad kodanikud. Seda selleks, et kasvaks peale vastutustundlik ja arengut eestvedav põlvkond, keda kaasata tänastesse tegemistesse ning kellele usaldada ohjad homsesse tulevikku. Tulemusliku noorsootöö eest tunnustati mind 2016. aastal Paikuse valla vapimärgiga ning 2017. aastal Pärnumaa aasta noorsootöötaja tiitliga.

TEEME ÜHESKOOS PÄRNUST TÄNAPÄEVASE, TURVALISI LAHENDUSI PAKKUVA, HUBASE JA KOGUKONNASÕBRALIKU LINNA!

Lisaks vabaühenduste valdkonnas töötamisele olen viimased 15 aastat leiba teeninud ka väikeettevõtjana. Seetõttu ei ole nendegi rõõmud ja mured mulle võõrad. Olen veendunud, et seni, kuni meie seas leidub tublisid ja julgeid ettevõtjaid, kes suudavad luua motiveerivaid töökohti, on ka lootust, et noored jäävad kodulinna elama ja aitavad kaasa Pärnu arengule.

Mulle on oluline, et ka Pärnu linna osavaldade elanikud tunneksid end täisväärtuslike pärnakatena. Pärnu peab arenema ühtlaselt ning ka nüüdse suure linna äärealad peavad olema järjepidevasse arengusse kaasatud. Olin üks vähestest Paikuse vallavolikogu liikmetest, kes oli vastu Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemisele. See oli läbinähtavalt tollaste otsustajate omakasupüüdlik soov. Kahjuks on viimased neli aastat minu tollaseid kartusi vaid kinnitanud, kuid nüüd ei ole enam midagi teha – tuleb edasi liikuda ja järjekindlalt oma kogukonna eest seista! On väga valus kuulda, kuidas mõned linnavolinikud nimetavad osavaldade elanikke „võsainimesteks“. Haldusreformijärgne periood on selgelt ilmestanud, kuidas keskuslinna kodanikel on raske meid äärelinnakodanikke mõista, sest elukohaga seotud mured ja rõõmud, nõudmised ning vajadused teenuste järele on erinevad. Peame tegema Pärnust võrdväärselt kõigi pärnakate Pärnu!

Toome kohalike küsimuste otsustamise osavaldadesse tagasi, sest vaid nii saame vähendada bürokraatiat, säilitada piirkondade omanäolisuse ning toetada kohaliku kogukonna initsiatiivi, ühtekuuluvust ja kestvust.

ÜHESKOOS SAAME PAREMINI HOITUD PÄRNU! 

185

Marika Valter

Edela Invest OÜ, ettevõtja 56657537