Pärnu linn

reform.ee
Menüü
213

Rita Luhaoja

Olen juhina töötanud kuus aastat Pärnu Õppenõustamiskeskuse suurepärases kollektiivis. Sellest eelnevad seitse aastat olin ametis sama asutuse tugispetsialistina. Pean tähtsaks suhetele orienteeritud juhtimisstiili, mis loob usaldusväärse ja arenguvõimelise keskkonna ning selle kaudu toetab spetsialistide professionaalset arengut. Õppenõustamiskeskuses töötades olen saanud väga hea meeskonnatöö kogemuse, põhjaliku ülevaate erinevate valdkondade toimimisest ning võimaluse näha hariduselu mõlemalt poolt.

Oma töös pean tähtsaks usaldusväärsust, professionaalsust ja koostööd.

Soovin seista selle eest, et Pärnu hariduselu korraldamine oleks läbipaistev ja süsteemne pidev protsess. Et kogu Pärnu haridust puudutavate otsuste tegemisel kaasatakse kõiki sellega seotud osapooli. 

Soovin panustada Pärnu haridusellu, et see oleks kvaliteetne ja õpilaste heaolu toetav, ning seista hästi toimiva süsteemi loomise eest, mis võimaldaks kõigil hariduses töötavatel inimestel nautida nii töötulemusi kui ka tööprotsessi. 

213

Rita Luhaoja

Pärnu õppenõustamiskeskus, juht