Pärnu linn

reform.ee
Menüü
196

Taimi Vilgas

Olen sünnilt saarlane, kuid pea kogu elu elanud ja töötanud Pärnus. Olen õnnelik ja uhke oma tütre ja tema pere üle, kes on alati mu kindel tugi.

Olen saanud kõrgema majandushariduse Tartu ülikoolist ja sealt saadud teadmisi rakendanud pikki aastaid Pärnu linna rahaasju juhtides ja korraldades. Olen pidanud nii rahandusnõuniku kui ka rahanduse abilinnapea ametit. Huvi haridusvaldkonna vastu on mind viinud aktiivselt osalema ja korraldama tänapäevase Pärnumaa kutsehariduskeskuse nüüdisajastamisega seotud rahaasju. Sain mõnda aega oma oskusi rakendada ka haridus- ja teadusministeeriumis. 

Alates 2008. aastast töötan aktsiaseltsis Pärnu Vesi finantsjuhina, hiljem ka juhatuse nõunikuna. Suurimaks kordaminekuks pean kogu linna hõlmava veemajandusprogrammi rahastamise korraldamist. Meie ettevõte on kuluefektiivne, hästi toimiv ning oma kliente ja töötajaid väärtustav linnale kuuluv äriühing. Olen õnnelik, et saan oma oskustega panustada ettevõtte arengusse.

Kuulun volikogu planeerimiskomisjoni.

Minu lubadused

Rahandusinimesena tean väga hästi, kuidas kujunevad kohaliku omavalitsuse eelarve tulud ja millised on seadusest tulenevad kohustused. Seetõttu ma ei pea õigeks anda ega anna lubadusi, mille täitmine ei ole reaalselt võimalik. Olen alati olnud ja olen kahe jalaga maa peal. Iga plaan tuleb põhjalikult läbi mõelda ja eelarvestada, enne ei saa midagi lubada.

Pean oluliseks: 

  • et lapsed ja noored saaksid kasvada ja teadmisi omandada turvalises, kõikidele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavas keskkonnas ning neid suunavad ja õpetavad pühendunud, haritud ja motiveeritud pedagoogid;
  • et iga eakas, kes soovib vanaduspõlve oma kodus veeta, saaks olla kindel, et kogukond ja lähedased ta eest hoolt kannaksid. Et hooldekodudes oleks alati vanurile võimalikult kodulähedane keskkond, kus ta end hästi tunneks;
  • et Pärnu inimene ja külaline saaks aasta ringi nautida kõrgkultuuri ja unustusse ei jääks ka rahvakultuur. Ka peaks kõikidele soovijatele andma võimaluse teha sporti; 
  • et mistahes erivajadusega inimene saaks linnas ja ka maapiirkondades liikuda võimalikult ohutult ja mugavalt, et ta leiaks oma huvidele ja oskustele rakendust;
  • et linna majandatakse efektiivselt ja heaperemehelikult, linna vara eest kantakse igapäevaselt hoolt, remonditakse õigeaegselt tänavad, hooned ja pargipingid. 

Siinkohal võiks loetelu jätkata, kuid selleks, et kõiki aina kasvavaid vajadusi rahuldada, on väga oluline luua parimad, bürokraatiavabad ja võrdsed tingimused ettevõtluse arendamiseks Pärnus.

Tõstame aukohale kõik need inimesed, kes on loonud oma ettevõtte ja tegutsevad oma ettevõttes, olgu see siis kasvõi paari töökohaga, ning teeme aktiivset tööd, pakkudes ettevõtjatele Pärnus vabu tootmispindu. 

Siit tuleb maksuraha, mida saame oma hariduse, kultuuri, sotsiaalvaldkonna ja muu tarbeks kasutada.

Pean väga oluliseks asjalike, sõbralike ja üksteist austavate suhete loomist volikogu liikmete vahel sõltumata erakondlikust kuuluvusest.

196

Taimi Vilgas

AS Pärnu Vesi, juhatuse nõunik