Pärnu linn

reform.ee
Menüü
186

Toomas Rõhu

Olen sündinud Hiiumaal ja seal ka keskkooli lõpetanud. Kooli ajal tegelesin tõsisemalt võrkpalliga. Pärast õpinguid Tallinna Ülikoolis suunati mind spordiõpetajaks Tõstamaale.

Seal sattusin toredate kolleegide ja spordihuviliste õpilaste kollektiivi, kus noort õpetajat ja tema algatusi toetati. See pani mind mõistma, kui oluline on anda inimestele omaalgatuseks ja eneseteosuseks võimalus, mitte seda maha suruda ja bürokraatiasse uputada.

Tõstamaal töötasin ka võrkpallitreeneri ja piirkonna spordikorraldajana. Mitmed toona ellu kutsutud traditsioonilised spordiüritused toimuvad tänaseni ning tegelen jätkuvalt ka ise nende korraldamisega. Olen MTÜ Pärnumaa Koolisport juhatuse esimees ning olen varem ka Eesti Koolispordi Liidu juhatuse esimees. Spordivaldkonna arendamise ja tervise edenduse eest püüan seista siiani.

Elu sisaldab üllatavaid pöördeid. Olles olnud valmis kaasa rääkima kohaliku elu kujundamises, valiti mind Tõstamaa vallavolikogu liikmeks ning mitmel korral ka vallavanemaks. Tänu tegusale meeskonnale, koostööle ja inimeste kodukohatundele õnnestus ellu viia paljud plaanid ja projektid, mis kestavad tänaseni. Neist suuremad olid Tõstamaa mõisakooli kapitaalremont, teede ja paadisadamate ehitus, kütte-, vee- ja kanalisatsiooniprojektid, külakeskuste rajamine ning kirikute korrastamine. Käivitasime ka mitmed nüüd juba traditsiooniks saanud üritused.

Haldusreformijärgselt osutusin valituks nii Pärnu linnavolikogu kui ka Tõstamaa osavallakogu esimeheks. Huvitava kogemuse sain täites 2020. aastal pool aastat Hiiumaa vallavanema asetäitja ülesandeid.

Kümmekond aastat tagasi alustasin lihaveisekasvatusega, mis on praegu minu põhitegevuseks. See on mind paremini kurssi viinud ka ettevõtluse rõõmude ja muredega.

Töö vallavanemana õpetas mind nägema omavalitsuse tegevust laiemalt, sest tegeleda tuli paljude valdkondadega. Pean end jätkuvalt maainimeseks, kuigi haldusreformiga sundnimetati Tõstamaa Pärnu linnaks. Kui enne ei tundunud Tõstamaa mulle ääremaana, siis nüüd äärelinnana küll. Omavalitsuses ja kogu Eestis ei tohiks olla ääremaid ega -linnu, kus tuntakse end kõrvalejäetuna. Regionaalpoliitikat saab teha vaid tegude ning elanike arvamusega arvestades, mitte kõlavate loosungitega.

On hea, kui valimiste läbi jõuavad volikokku uued värskete mõtetega inimesed. Samas peaksid seal kindlasti olema ka kogemustega järjepidevuse tagajad. Usun, et saan oma kogemustepagasiga Pärnu volikogu tegevuses kasulik olla.

Püüan seista selle eest, et Pärnu ei oleks Eesti ääremaa ega Tõstamaa Pärnu linna ääremaa. Pärnul tuleks oma osavaldadega rohkem arvestada ning koostöös teiste Pärnumaa omavalitsustega olla arengu veduriks, mitte piduriks. Omavalitsuse töös pean oluliseks koostööd ja kaasamist. Just inimestele võimaluse andmisest sünnivad tihti edulood.

Arvan, et nüüd, kus linna koosseisus on kolm osavalda, on hea, kui volikogus on ka maaelu tundvaid inimesi. 

186

Toomas Rõhu

FIE Toomas Rõhu, ettevõtja