Pärnu linn

reform.ee
Menüü

Hea kodulinna rahvas!

17. oktoober on päev, mil teie otsustate, keda usaldate järgmise nelja aasta jooksul Pärnu linnaelu korraldama. Kahjuks paistab tänase linnavalitsuse tegemiste „lillelise fassaadi” tagant rida üsna muret tekitavaid märksõnu, nagu näiteks

Meie sellist valitsemist ei soovi ega soovita. Meie julgeme otsustada ja vastutada. Hindame kõrgelt maakonnaülest koostööd ja häid suhteid keskvalitsusega. Me ei suurenda linna laenukoormust ega ela laste ja tuleviku arvelt. Otsime ja kaasame investeeringuid väljastpoolt. Teeme Pärnu jälle suureks!

Aga mandaadi selleks saad anda vaid sina, hea valija. Sina otsustad! Nii oli ja nii jääb.

Reformierakonna nimekiri Pärnu linnas,

Toomas Kivimägi, Pärnu linnapea (kandidaat)

#pärnakatepärnu

MEIE PROGRAMM AASTATEKS 2021–2025

Üldised põhimõtted:

LINNA ARENG  JA ETTEVÕTLUS

Usume, et kiire ja tänapäevane transpordiühendus on Pärnu arenguhüppe üks peamisi eelduseid.

Pärnu ei vaja lihtsalt töökohti, vaid selliseid, kus makstakse kõrgemat palka kui mujal samas sektoris või millega luuakse tuntavalt suuremat lisandväärtust. Pelk lubadus uusi töökohti luua ei ole tööjõupuuduse tingimustes mitte väärtus, vaid pigem probleem. Usume, et iga ettevõtte edu on linna edu!

TEED, TÄNAVAD JA HOOVID

ÜHISTRANSPORT

VESI JA KANALISATSIOON

KOOL JA LASTEAED

SPORT JA VABA AEG

NOORED

KULTUUR

TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE

UUED PÕNEVAD IDEED

Tugeva, turvalise ning ühtse Pärnu ja Pärnumaa eest!