Tori vald

reform.ee
Menüü
180

Haini Tammeoks

Olen Haini, ema, üliõpilane, ellujääja, kogemusnõustaja

Ma tean, et paljudel naistel ja lastel ei ole täna oma kodus turvaline elu. Minu südameasjaks on seista selle eest, et ükski laps ei peaks kodus tundma hirmu enda ja oma vanemate elude pärast. 

Olen läbi oma kogemuse ja avalike esinemistega muutnud inimeste elu, teavitanud ühiskonda lähisuhtevägivalla probleemi olemasolust ning andnud paljudele oskuse näha abivajajat. Minu järjepidev töö abivajajatega on neile tagasi andnud lootuse ja tuleviku, näidanud läbi oma kogemuse, et Eesti riigis on võimalik vägivallavaba elu. 

Alustada tuleb sellest, et me tunneme lähisuhtevägivalla ära ja teadvustame selle olemasolu. 

Lähisuhtevägivald ei ole ainult peresisene asi. See on meie kõigi probleem. Kui me ei suuda riigina kaitsta pere, siis ei suuda me kaitsta ka riiki. Lähisuhtevägivald ei ole sotsiaalne probleem vaid inimõiguste rikkumine ühe sugupoole suhtes. Me ei saa eitada statistikat, uuringuid, vägivallas süüdimõistetuid vägivallatsejaid ja naisi, kes räägivad oma vägivalda täis eludest. 

Oluline on abivajajaga esmatasandil kohtuvate spetsialistide koolitamine. Teadmised aitavad vältida abiandmise protsessides taasohvristamist ja juurutada parimaid praktikaid.

Ma tean, et kõik on võimalik, kui mõistame, et inimõigused kehtivad kõigile. 

Ma tean, et võimalik on alustada Pärnumaalt ja näidata, et siin on igaühe turvaline elu kõigile oluline. 

Minu moto on: “Kui ma saan emana eeskujuks olla kasvõi ühelegi naisele, kel puudub julgus enda ja oma laste elu väärtuste eest seista, siis aitan ma lähishtevägivalla teemat ühiskonnas avalikustada“.

180

Haini Tammeoks

KuldneKahvel OÜ, klienditeenindaja