Tori vald

reform.ee
Menüü
178

Ülari Metsaveer

1.  Kaotada lasteaia kohatasu.

2.  Toetada laste ja noorte huvitegevust.

3.  Tuua vallavalitsus elanikele lähemale. Vähendada bürokraatiat ja lihtsustada tavakodaniku suhtlust vallaga.

4.  Toetada elanike eramute üleminekut fossiilküttelt alternatiivse loodussõbralikumale küttele.

5.  Välja ehitada Eametsa kergliiklustee koos tänavavalgustusega. (Nigula tee, Niitjõe tee). Liita Eametsa Sauga ühisveevärgiga.

6.  Ehitada uus Sauga koolimaja Sauga alevikku.

7.  Ehitada Are koolimajale võimla.

8.  Ehitada Tammistesse paadisadam ja kogukonna koosviibimise plats.

9.  Renoveerida olemasolevad teed ning viia pinnaskatteta teed pinnaskatte alla.

10.  Ehitada Sinti noortele peredele üürikorterid.

11.  Toetada külade (kes soovivad) liitumist Pärnu linnaga.

178

Ülari Metsaveer

Eesti Metsahalduse OÜ, juhatuse liige