Kanepi vald

reform.ee
Menüü
108

Andres Määr

Olen sündinud ja üles kasvanud Võrumaal Raiste külas. Juba lapsest saati on mind köitnud muusika ja huvitanud kultuurielu laiemalt. Oman kultuurialast kõrgharidust, olles lõpetanud Tallinna ülikooli kultuuriteaduskonna kultuuritöötaja-koorijuhi erialal. 

Pärast ülikooli lõpetamist töötasin muusikaõpetajana erinevates koolides, alates 2004. aastast Vana-Koiola rahvamaja juhatajana ning seejärel Põlvamaa arenduskeskuse kultuurispetsialistina. 2019. aasta kevadel asusin elama Kanepi valda Piigastesse ning alates 2021. aasta jaanuarist töötan Krootuse ja Saverna külakeskuse juhatajana.

Põhitöö kõrval juhatan Kanepi segakoori ja Põlgaste naisansamblit Vannamuudu, osalen huumoritrupis Lahedad Mutid ning musitseerin mitmes tantsuansamblis. Samuti kirjutan originaalmuusikat ja teen kooriseadeid. Vabal ajal meeldib ka jalgrattaga sõita ja reisida. Olen abielus ning meie peres kasvab kolm last.

Minu eesmärgid ja lubadused kultuuritasandil on:

  1. Kohaliku kogukonna kaasamine nii ühistegevuste kui ka sündmuste kaudu ning kultuuritegijate ringi laiendamine.
  2. Kultuuriinimeste motiveerimine, sest kohalik tegija on tähtsam kui kusagilt tellitud külalisesineja.
  3. Uute taidlusringide loomine ja kultuurisündmuste algatamine.
  4. Koostöö arendamine erinevate asutuste vahel kultuurielu edendamiseks.
  5. Noorte aktiivsem kaasamine kultuuriellu erinevate sündmuste ja tegevuste kaudu.
108

Andres Määr

Krootuse ja Saverna Külakeskuse juhataja