Kanepi vald

reform.ee
Menüü
110

Marek Kamla

Elan Põlvamaal Kanepi vallas Valgjärve külas. Kõik minu ettevõtted ja tegemised on samuti seotud Põlvamaa ning Kanepi vallaga. 

Miks osalen 2021. aasta kohalikel valimistel? Sellepärast, et kuna eelneva nelja aastaga ehk kolme liidetud valla ühise volikogu esimeses koosseisus olles ei jõudnud kõiki soovitud lubadusi ja eesmärke saavutada. Seega jätkaks alustatut ja pooleliolevat. Kuna esindan ka Valgjärve küla inimesi, siis minu peamised tegevused ja eesmärgid on samuti otseselt või kaudselt seotud selle külaga.

Tooksin siin välja kaks suuremat projekti, mille käivitamisega olen volikogu liikmena seni tegelenud:

  1. Alustatud sai Valgjärve uue külamaja planeerimise ja ehitamisega. Hoone peaks valmima 2022. aasta kevadel.
  2. Pisike samm sai astutud ka seoses Valgjärve küla läbiva (Saverna-Valgjärve-Pikajärve) kergliiklustee planeerimisega. See kergliiklustee võiks tulevikus ühineda Otepäält tuleva kergliiklusteega, mis parandaks olulisel määral kahe valla vahelist turvalist autovaba liikumist ja sportimisvõimalusi.

Viimane neist on teema, millega peab veel palju tööd tegema ning mis tuleks ellu viia.

110

Marek Kamla

Juhataja ja juhatuse liige Ecosauna Project OÜ. Juhatuse liige KMK Arendus OÜ, KML Auto OÜ. Vaata Instagramist