Kanepi vald

reform.ee
Menüü
107

Valev Krebes

Elan Kanepi vallas Tõdu külas ning olen Kanepi vallavolikogu ja selle revisjonikomisjoni liige. Kandideerin taas Kanepi valla volikogu liikmeks, et aidata oma ettepanekutega muuta valla elukeskkond veel paremaks. Seisan selle eest, et arendataks kõiki valla eri piirkondi ning suurendataks valla kaasavat eelarvet, et elanikud saaks valla arengutes rohkem kaasa rääkida. Olen ka kohalike külaseltside arengu toetamise poolt valla eelarvest. 

107

Valev Krebes

Krootuse Agro AS taimekasvatusosakonna juhataja 58510553