Põlva vald

reform.ee
Menüü
129

Andres Vijar

Kui mõni mees teeb ainult suuga suure linna ja käega ei kärbsepesagi, siis see mees projekteerib teile kasvõi lennujaama laienduse. Andke talle ainult lähteülesanne ja asjad hakkavad juhtuma. Andres Vijari juhtimisel on projekteeritud veel Kalevi Spordihall, Eesti Muusika ja Teatriakadeemia uus kontserdisaal ning loomulikult meie enda edulugu – Põlva riigigümnaasium. Andres on sihikindel ja eesmärgile pühendunud juht, kes on aktiivne nii oma erialal kui ühiskondlikus töös. Ta on aktiivne Põlva vallavolikogu liige ja juhtinud läbi mitme kooseisu volikogu arengukomisjoni. Aastatepikkuse järjekindla tegevusega Himmaste külavanemana on ta koostöös kogukonna aktiivsete liikmetega saavutanud selle, et küla on korras, kogukond tegutseb aktiivselt ning välja on kujunenud küla traditsioonid. Himmaste küla on saanud tiitli Põlvamaa Aasta küla 2016 ja Eestimaa Aasta noorte sõbralikum küla 2017.

Olen sündinud ja kasvanud Põlva linnas, viimased 16 aastat aga on elukohaks Himmaste küla Põlva külje all, kuhu perega oleme kodu rajanud.  Küla inimeste poolt valituna olen 11 aastat olnud Himmaste külavanem ja peaaegu 12 aastat Põlva vallavolikogu liige.

Osutudes valituks tegutsen volikogu selle nimel, et:

 • säiliksid kõik toimivad ja traditsioonilised kohapealsed algatused ning üritused ja need saaksid üheskoos hoogu juurde. Valla poolt toetatakse kogukondade ühisettevõtmisi ning tagatakse selleks valla eelarvest vahendid;
 • kogukondade esindajad, külavanemad  ja linna- ning külaseltside juhid kaasatakse volikogu komisjonide koosseisu;
 • tugeva vallakeskuse arendamise kõrval jätkuvad  investeeringud küladesse; 
 • Valla arengu planeerimisel arvestatakse linna ja külade eripärasid ja tagatakse piirkonna vajadustele vastav tasakaalus areng;·  jätkuvalt toetatakse kogukondade initsiatiivil küladesse tehtavaid investeeringuid, kattes omaosaluse;
 • tagatakse  külakeskuste jätkuv toimimine ja nende arengu toetamine;
 • pööratakse suuremat tähelepanu külaaktiivi ja kogukondade aktiivsete inimeste motiveerimisele ja tunnustamisele.

Tahan jätkata Himmaste küla arengu eest seismist ning aidata kaasa allpool loetletud tegevuste toimumisele ning objektide valmimisele külas:

 • Traditsiooniliste ja uute ürituste toetamise jätkumine valla poolt;
 • Külaplatsi edasine arendamine, heakorrastamine, istutusalade ja pargi osa loomine;
 • Väikelaste mänguväljaku laiendamine;
 • Spordiväljakute inventari uuendamine;
 • Teede ja tänavate olukorra parandamine, sealhulgas ka siiani piisava tähelepanuta jäänud kinnistute ja kortermajade ligipääsuteede osas;
 • Külakeskuse jätkuv renoveerimine ja selle funktsionaalsuse suurendamine;
 • Jakob Hurda sünnikodu taastamine;
 • Tänavavalgustuse jätkuv rekonstrueerimine ja laiendamine ning küla elektrivarustuse korrastamine;
 • Avaliku korra, küla üldise heakorra ning turvalisuse tagamine;

129

Andres Vijar

AS Resand Projekteerimise projektijuht 5036856