Põlva vald

reform.ee
Menüü
102

Martti Rõigas

Võib öelda, et tema laud on kogu aeg rikkalikult kaetud, kuid seda projektide, ehitusobjektide ja sadade kiiret lahendamist vajavate probleemidega. Aga probleeme ja väljakutseid ta ei karda, pigem sööb neid hommikuks. Martti Rõigas on kaheksa-aastase kogemusega ehitus ja -planeeringu valdkonna abivallavanem. Tema igapäevane tööpõld on nii lai ja mahukas, et enese imetlemiseks seal aega ei jää, sest Martti arvates selfie tööd ei tee ja Facebookis päris asju valmis ei ehita. Kohalikus poliitikas on ta osalenud aastast 2009 alustades Põlva linnavolikogu liikmena. Martti on uuendusmeelne ja tulemustele orienteeritud.  Rääkides kogu valla tänavavalgustuse LED lahendusele viimisest, mis säästab energiakuludes kümneid tuhandeid eurosid. Või nutikate jäätmejaamade plaani väljatöötamisest, kus Põlva lahenduse tutvustusele kogunes üle paarikümne asjast huvitatud omavalitsuse. Lõpetades veelauakeskuse rajamisega Põlva järvele, kus just tema on olnud eestvedajaks. Martti kandideerib, sest parimad ideed Põlva valla arenguks on vaja reaalselt ellu viia ja selleks tal kogemust juba jagub.

Neli aastat tagasi joonistati Eesti kaart ümber ja viiest Põlvamaa omavalitsusest moodustus suur Põlva vald. Need neli aastat on olnud valla juhtimises tõeline väljakutse, sest täielik üksmeel ja ühtsus oli esialgu ainult kaardile joonistatud piirides. Poliitika on ka kohalikul tasandil kompromisside kunst, mitte ühemehebänd ja seetõttu tahaks öelda tänusõnad partneritele nii Keskerakonnast kui Valimisliidust Põlva Areng, kellega antud perioodil valitsemise vastutust jagasime.

Visates pilgu aga tahavaatepeeglisse saab öelda, et ühine Põlva vald astus tublid sammud edasi, millest mõned sammud tooks ka siinkohal välja.

  • Uue kuue sai Mooste mõisakool, Põlva Muusikakool, Põlva kooli Kesk tänava hoone. Remondi osaliseks sai ka Ahja kool, kus parendustööd kestavad veel täna. Välja ehitati Vastse-Kuuste lasteaia II etapp. Käesoleval aastal saavad uue ventilatsiooni Mooste, Kauksi, Rasina, Tilsi ja Ahja lasteaiad.
  • Mustkatte sai ligi 40 km teid üle valla, valmis Rosma-Peri kergtee ning lahenduse saab aastakümneid järge oodanud Piiri tänav.
  • Maakonnakeskus sai keskväljaku, esindusstaadioni ning ujula laienduse. Valmisid mitmed mängu- ja spordiväljakud üle valla ja parendati tingimusi Ahja koolistaadionil. Kultuurikeskus sai kaua oodatud lifti, et ka liikumispuudega inimesed pääseksid kultuuri nautima.
  • Üle 500 tänavavalgusti on viidud LED lahendusele, millele peagi lisandub veel 200. Moostes valmis ökoloogilise ehituse kompetentsikeskus ning Põlva järv saab atraktiivse turismiobjektina veelauaraja.

Kuidas siit edasi liigume, sõltub meie kõigi ühisest panusest. Üks on aga selge, vaadates millise kiirusega arenevad ja uuenevad omavalitsused üle Eesti, peab ka Põlva vald olema arenev ja uutele lahendusele avatud. Mulle tundub, et see ongi nende valimiste põhiküsimus, kas julge uuendusmeelsus või kramplik vanast kinni hoidmine ja uuele vastandumine. Seega on meil kõigil võimalus otsustada, kui arenenud on Põlva vald aastate pärast. Aga see sõltub juba Sinust, kummal poolel oled Sina?

102

Martti Rõigas

Põlva Vallavalitsus, abivallavanem