Räpina vald

reform.ee
Menüü
165

Ene Tigas

Räpina on olnud minu kodupaik peaaegu kogu elu – siin ma sündisin, kasvasin ja lõpetasin keskkooli. Elan praegu 11 kilomeetri kaugusel Pahtpää külas, Laanetiigi talus ja tunnen rõõmu oma perest ning hobidest: loodusfotograafiast ja aiatöödest. Peres on kolm väga tubli ja toimekat täiskasvanut last koos oma imeliste kaaslastega ja olen kahekordne vanaema.

Olen omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureuse kraadi alushariduse pedagoogi ja magistrikraadi kommunikatsioonijuhtimise erialal. Oman üle 35 aasta töökogemust haridusasutustes, nii lasteaias kui ka koolis. Kogemused, õpingud, enesetäiendused ja soov midagi luua andsid mulle tõuke oma ettevõtte rajamiseks.

Minu ettevõttes Arengukoolitused OÜ olen sertifitseeritud coach, kutsega täiskasvanute koolitaja, mentor ja nõustaja ning koostööpartnerina Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse programmis kriitiline sõber. Ettevõtte loomine on andnud mulle selge arusaama majanduse olulisusest, kuidas just maksumaksjana loon heaoluväärtust. Hindan maal elamist ja väga vajalikud on näiteks kaugtöökohad või siis kiire internet, mis tagavad maale elama tulnutele võimaluse teha tööd just sealt, kus vajalik või siis võimalik. Ettevõtlikkust näen selles võtmes, et näidata noortele, missugused võimalused on meie piirkonnas saada ja teha tööd; kuidas otsustamisel kaasa rääkida; kuidas luua sellist keskkonda, et siia piirkonda tahetakse rajada oma ettevõte. Alustava ettevõtja toetus on üks minu prioriteete.

Kuuludes viimased kaksteist aastat volikokku ja olles sotsiaalkomisjoni esimees, on tulnud minu kogemused ja teadmised kasuks. Haridus ja sotsiaalvaldkond on omavahel tihedalt seotud, näiteks tugisüsteemid lastele, peredele. Vanurite ja erivajadustega inimeste heaolu on olnud komisjonis üheks küsimuseks üsna sageli, olgu selleks siis sauna külastamine, invatransport, pensionäridele kooskäimise ruum, toetuste süsteem jne. Minu poole on pöördutud erinevate küsimustega, millele olen püüdnud parimaid lahendusi leida, kuid kahjuks ei ole erinevatel põhjustel õnnestunud teinekord lahendada küsimust kodaniku kasuks. See on minu õppimise koht, kuidas edaspidi veelgi paremini volikogu liikmena panustada. Viimases volikogus kuulusin ka haridus- ja kultuurikomisjoni. Sain olla toeks meie haridus- ja kultuurivaldkonna inimestele, näiteks palgaküsimuses pandeemia ajal.  Haridus ja kultuur on meie riigi püsimajäämise nurgakivid ja seetõttu olen panustanud erinevatesse programmidesse ja kuulunud komisjonidesse, et edendada kohalikku elu. Kõige tähtsam minu jaoks, olenemata ametist, on töörõõm, mida saab ka volikogu tasandil suunata. Palgad ja eelarve on üks tahk, kuid olulisem on suhtumine inimesesse. Hariduselu on näiteks veel täiskasvanud, kellel omandamata põhiharidus või siis peale põhiharidust haridustee katkenud;  täiskasvanud, kellel on vaja uus amet õppida, et tööturul hakkama saada; enesetäiendused töökohas; eakatele Väärikate Ülikoolis osalemise võimaluste loomine. Kõik need inimesed vajavad toetust, et leida võimalused enda õpingud kas lõpetada või siis eriala õppida või siis ennast täiendada. Olulised on kõik elanikud, kellele tuge ja toetust tarvis. Väärtusarendusega tegelemine ja just kriitiliseks sõbraks olemine on õpetanud mulle nägema probleeme ja situatsioone mitme nurga alt. Oluline on minu jaoks mõistmine, toetus ja lahendustele keskendumine.

Minu koduküla Pahtpää ja selle arengule olen kaasa aidanud üle 20 aasta. Olen ka küla tegemiste eestvedajaks. Nüüdseks on Pahtpää külal tugev ja toimekas meeskond, kuhu on suur rõõm kuuluda. Korraldame kokkusaamisi, külapäevi, talguid jne ja meil on tugev külakogukond. Suurimaks saavutuseks on meie oma küla ajalooraamat „Pahtpää küla lugu“ (2019), mille üheks autoriks olen. Üheks eredamaks ja parimaks kogemuseks oli raamatusse materjali kogumine, kus ma külastasin kõiki küla elanikke. Kui toredad on minu koduküla elanikud ja kui ilus ja korras ta on! Kuid, külavanemate statuut on ikka veel kusagil peidus… Võtan volikogus enda südameasjaks, et saaksid kokku nii külavanemad kui ka külade aktiivsed elanikud, et luua sild valla ja kogukonna vahel. Seekord olen targem ja aktiivsem.

Pikaajaline vabatahtlik töö ja kuulumine erinevatesse organisatsioonidesse on andnud mulle laiapõhjalist arusaama inimestest ja nende vajadustest ning mõistmisest. Kodanikeühenduse Veriora Mõttekoja eestvedajana olen 12 aastat korraldanud kohalikule kogukonnale (loe: Räpina valla kogukonnale) kultuurireise, mis on ühendanud erinevaid põlvkondi ja loonud ühtekuuluvustunnet. Kuuludes Põlva Rotary klubisse, oleme panustanud heategevusega ka meie koduvalla heaks, olgu selleks siis klubi poolt stipendiumi maksmine üliõpilasele või võimaldanud noorel viibida laagris.  Mul on olnud suur rõõm kõiki neid tegevusi teha inimestega, kellele läheb korda teiste heaolu. Koostegemine on edu võti. Olen siiralt tänulik kõigile, kellega mul on olnud võimalus midagi luua.

Minu üheks põhimõtteks on: märka, loo võimalusi ja otsi lahendusi. Igast olukorrast on võimalik õppida, tunda rõõmu tegemisest ja mis peamine – teha kõike suure rõõmuga.

Minu tugevusteks volikogus on haridus- ja sotsiaalteemad. Väärtustan head meeskonnatööd, inimesi enda ümber ning perekonda kui meie ühiskonna alustala.

Mul on olemas motivatsioon volikogu töös kaasa lüüa ja panustada meie elukeskkonna ning inimeste heaolule. Läbimõeldud ja arukad otsused aitavad luua elujõulisemat valda, kus me kõik oleme hoitud.

165

Ene Tigas

Arengukoolitused OÜ - juhatuse liige. Mentor, koolitaja ja coach Vaata Instagramist Vaata veebilehelt +372 525 5982