Räpina vald

reform.ee
Menüü
169

Eva Saar

Räpina on kaunis, ühtaegu looduslähedane ja inimsõbralik kant elamiseks. Seepärast olen jäänud siia elama ka pärast üheksat tööaastat Räpina valla haridus- ja kultuurivaldkonna ametnikuna. Käesoleval ajal töötan Tartu Ülikoolis, kus olen läänemeresoome keelte teadur ning juhin ühtlasi Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskust.

Üheksa aastat Räpina vallamajas oli aeg, mis õpetas mind nägema omavalitsuse korraldust ja toimimist süvitsi. Minu peamisteks töövaldkondadeks olid haridus ja kultuur, aga ka ühistranspordi koordineerimine. Lisaks sellele panin aastaid kokku ja toimetasin Räpina valla ajalehte ning korraldasin sihtasutuse Räpina Kultuurkapital tööd. Viimane tagas hea ülevaate kolmanda sektori jõudude tegemistest.

Mul on väga hea meel, et Räpina vald taastus omavalitsuste ühinemise järel suures osas kunagise kihelkonna piirides, sirutudes Meerapalu jõhvikarabadest kuni Võhandust ülesvoolu Leevini. Meil on ühine ajalugu ning piirkonnale omane mõtteviis, oma keel ja kultuuripärand, suurepärane looduskeskkond. Seda kõike tuleks paremini silmas pidada nii meie elukeskkonna arendamisel kui ka piirkonna mainekujunduses.

Kandideerin Räpina vallavolikogu liikmeks, sest ma soovin kodukoha elus kaasa rääkida, mitte olla pelgalt pealtvaataja rollis. Arvan, et mul on selleks nii kogemusi, teadmisi kui ka avatud ja kriitilist meelt. Minu põhiliseks valimislubaduseks on seista selle eest, et võimalikult paljud Räpina valla arengukavas (2021-2030) seatud eesmärkidest saaks täidetud. Selle jaoks on tarvis toimivat meeskonda, st ehkki ka entusiasm on edasiviiv jõud, ei jõua pelgalt selle najal alati soovitud tulemusteni. Kavatsen volikogus kindlalt seista selle eest, et omavalitsuse palgal  oleksid kvalifitseeritud inimesed ning et omavalitsuse ametnikud ja valla kõigi asutuste töötajad saaksid pingelise töö eest väärilist töötasu. See aitaks vältida heade meeskondade läbipõlemist ja tagaks tulemuslikuma töö igas valdkonnas.

169

Eva Saar

Tartu Ülikool, läänemeresoome keelte teadur