Räpina vald

reform.ee
Menüü
168

Ivo Tombak

Ma kandideerin oma koduvalla volikogu liikmeks, kuna soovin kaasa rääkida kodukoha arengus ning anda oma panuse õigete otsuste tegemisse. Püüan järgnevalt pisut lahti kirjutada, mida ma pean tähtsaks ja millele kavatsen enim keskenduda.

Ma pean väga oluliseks, et meie valla valitsemine oleks majanduslikult otstarbekalt ja läbimõeldult korraldatud, kuid vajalikud teenused ja esmaste toimingute tegemise võimalused oleksid kohapealsetes teenuskeskustes nii Verioral kui Mehikoormas olemas. Ma tahan jagada oma kogemust efektiivse ja avatud juhtimise osas nii, et meie jaoks tähtsaid otsuseid tehakse targalt.

Meil on väärt kogemustega inimesed, avastamata talendid ja vabad töökäed. Meil on kaunis loodus – järved ja jõed, metsad ja rabad. Meil on viljakad põllud ja raudtee ühendus. Ma kavatsen töötada selle nimel, et need kasutamata võimalused kombineeruksid toimivaks tervikuks – lisandväärtust andvaks eraettevõtteks. Olen seisukohal, et selge tulevikupotentsiaaliga alustavaid ettevõtteid tuleb toetada – nii rahaliselt kui ka teadmiste ja kogemuste jagamisega, kuid nendest peavad välja kujunema jätkusuutlikud ning kasumit tootvad tööandjad.

Ma olen veendunud, et tulevikus muutub töö tegemise füüsiline asukoht aina vähem rolli mängivaks ja juba praegu on võimalik teha tööd Tallinnas, Londonis või mõnel teisel kontinendil asuva ettevõtte heaks viibimata ise seal igapäevaselt kohal. Selliste arengutega sammu pidamiseks on vajalik, et me juba täna mõtleksime infotehnoloogiliste arengute ning kogu seda toetava taristu peale. Oluline on tänaste otsuste puhul ka tulevikule mõelda. Hoian seda endal alati meeles ning vajadusel tuletan ka teistele meelde.

Kõige selle eelneva kõrval on ühe piirkonna ellujäämise jaoks asendamatult vajalikud siiski noored. See on vajalik, et paljud noored lahkuvad kodust mingiks perioodiks õpinguid jätkama, maailma avastama. Veel vajalikum on aga see, et see noor naaseks tagasi koos kogemuste, teadmiste ja vahel ka võõra verega. Noortele on vaja tekitada tugev sidusus oma sünnipaigaga. Ma tahan sellesse panustada luues keskkonna, mis jätab noore seotuks läbi suhtekapitali ja traditsioonide.
Ma mõtlen, muretsen ja rõõmustan kaasa. Tõstan häält, kui näen valet suhtumist ja ebaausat käitumist. Kiidan tagant ja aitan kaasa, kui keegi tuleb välja hea ideega. Ma suhtlen inimestega, olen positiivne ning ma olen uhke oma tugeva kodukoha üle!

168

Ivo Tombak

Puumarket AS, Tartu üksuse juht Vaata Instagramist 56959120